Radar · Nyheter

Brist på laddstolpar hämmar elbilar

Uthyrningsfirmor klagar på att otillräcklig laddinfrastruktur gör det svårt att möta efterfrågan på elbilar.

Intresset för hållbarhet ökar, men otillräcklig laddinfrastruktur försvårar för uthyrningsfirmor att möta efterfrågan på elbilar och laddhybrider.

– Man märker mer och mer att de blir populära. Speciellt bland ungdomar ser man att de är väldigt miljömedvetna och vill hyra elbil, säger Lennart Wijk, chef på biluthyrningsfirman Hertz uthyrningsstation i centrala Stockholm.

I garaget strax intill centralstationen där firman är hyresgäst förfogar de över åtta laddstolpar. På tok för lite för att tillgodose behovet, säger hållbarhetschefen Susanne Bergman. Men att installera fler laddstolpar är i dagsläget inte aktuellt, då kostnaden skulle bli alltför hög, resonerar hon.

– På Hertz utgör elbilar eller hybrider cirka 10 procent av bolagets fordonsflotta, vilket är en ökning jämfört med i fjol. Bristen på laddstationer både på uthyrningsstationerna men även ute i landet är det främsta hindret för tillväxt, säger marknadschefen Anders Tärnell.

– Periodvis kan efterfrågan vara större än vad vi kan tillgodose vilket vi försöker lösa genom att placera elbilar och laddhybrider på de ställen där det finns laddinfrastruktur.

Hos konkurrenten Europcar utgör elbilar och laddhybrider omkring åtta procent och förväntas öka till 15 procent nästa år.

Elbil krav vid upphandling

Enligt vd Mickael Bogered är kundintresset för fossilfria fordon stort, i synnerhet inom offentlig sektor och större företag som framfört laddbara bilar som krav i sina upphandlingar.

– Det finns ett allt större kundintresse generellt, men laddinfrastruktur är allas största utmaning och utgör ett reellt hinder för snabb omställning till fossilfri mobilitet.

Bilden delas av föreningen Gröna Bilister.

– Det är ett problem. Det kvarstår att säkerställa tillräcklig infrastuktur för att hyrbilsbolagen ska kunna leverera fulladdade elbilar och laddhybrider vid sina uthyrningsstationer, säger generalsekreteraren Martin Prieto Beaulieu.

Enligt honom har de flesta biluthyrningsfirmor någon form av erbjudande som de kallar miljöbil.

– Det finns företag som har både el-, hybrid- och miljöbilar, men det är fortfarande en ganska låg andel.

Långa leveranstider är en annan orsak till att andelen elfordon hos hyrbilsfirmorna fortfarande är begränsad. En ytterligare utmaning är att betalningssystemen för olika laddstolpar ser olika ut, vilket kan avskräcka turister som vill slippa ladda ner betalappar på resan.

Hyrfirmorna viktiga för omställning

Enligt Martin Prieto Beaulieu spelar hyrfirmorna en viktig roll när det gäller omställningen mot en fossilfri fordonsflotta, dels genom att vara först med el och laddhybrider, bilar som senare kommer ut till andrahandsmarknaden, dels genom att erbjuda kunderna möjligheten att testa dessa bilar innan de beslutar att köpa en.

– Dessutom rullar en bil som hyrs betydligt mer än en privatägd bil vilket ger en större klimatnytta per fordon som man byter ut. En hyrbil kan vara ett utmärkt alternativ till en egen bil. Det är jätteviktigt vad hyrfirmorna gör och därför bör man ställa krav och se till att de har rätt förutsättningar att ställa om.

Anders Tärnell menar att man inte kan ta för givet att el blir den självklara energikällan i framtiden.

– Rent krasst historiskt har vi gått från olika bränsletyper under de senaste 15 åren med etanol, diesel, bensin, el och hybrider. Just nu pratar alla om el och hybrider men vi vet inte var det här slutar egentligen.

Fakta: Elbilar

BEV, Battery electric vehicle = elbilar, som enbart har elmotor och laddas externt via elnätet.
HEV, Hybrid electric vehicle = hybridbilar, som har en elmotor och en förbränningsmotor som även laddar bilens batterier. Hybridbilar kan inte laddas via elnätet, och kan bara köras avgasfritt ytterst korta sträckor.
PHEV, Plug-in hybrid electric vehicle = laddhybridbilar, som även de har både el- och förbränningsmotor, men batterierna är större än i hybridbilarna och laddas främst via elnätet, vilket gör att de kan köras längre på en batteriladdning än hybridbilar.
Källa: Elbilsupphandling.se