Glöd · Debatt

”Klimatbudgeten kan inte bara vara ett poseringsverktyg för det blågröna styret”

”Feministiskt initiativ lämnade nyligen in ett förslag om att stadens mål om tillväxt ska ersättas med mål om hållbarhet som är förenliga med Parisavtalet.

I söndags inföll Sveriges Overshoot day – tre dagar tidigare än förra året. Dagen markerar när vi svenskar använt upp årets budget av jordens resurser. Trenden ser likadan ut globalt – Earth Overshoot Day har flyttats från 10 december i början av 70-talet till 29 juli förra året. Resten av året lever vi på framtiden, och på människor i globala syd som inte konsumerar som vi gör. 

DEBATT. Trots att många känner att tiden är knapp om vi ska kunna mobilisera för att stoppa klimatförändringarna så går politiken nu åt motsatt håll. Socialdemokraterna delar ut miljarder i bidrag till bilägare och Vänsterpartiet krokar arm med Moderaterna för att sänka skatten på bensin och diesel.

Samtidigt som FN utfärdar sin skarpaste varning någonsin om klimatförändringarnas katastrofala påverkan aviserar styrande politiker subventioner av fossila bränslen. Sorgligt och symptomatiskt för hur oseriöst och populistiskt våra makthavare hanterar det rådande klimatnödläget.

Därför “lappade” Feministiskt initiativ 1000 bilar förra veckan med uppmaningen att skänka tusenlappen från regeringen till stiftelsen Majblomman. De omvandlar pengarna till sommarlovskort för barn i behov. Vi ger bilägare chansen att förvandla bilbidraget till ett barnbidrag, så att barn och unga får friheten att ta sig till sommaren och naturen.

Även på lokal nivå saknas de ambitioner som krävs för att klara utmaningen. Stockholms stad har en klimathandlingsplan med tillhörande klimatbudget. Målet för det grönblåa styret är fossilfrihet och “klimatpositivitet” till 2040. En budget som dessvärre baseras på glädjekalkyler och utan hänsyn till stockholmarnas resande och konsumtion utanför stadens gränser.

Än mer oroväckande är att stadens egen årsredovisning för 2021 anger att flera delar av stadens verksamheter inte klarar av att hålla sig inom budgeten. Ett överskott på en finansiell budget av dessa dimensioner hade naturligtvis inte accepterats av högerstyret, men en övertrasserad klimatbudget verkar inte ha samma relevans eller vikt.

Det grönblå styret vill gärna framhäva sin position som en av Europas främsta miljöstäder, med ett uttalat mål om att Stockholm ska vara en “internationell förebild” i klimat- och miljöarbetet. Hur det ska gå till förblir oklart, ambitionen verkar saknas helt på den dagliga politiska agendan.

Feministiskt initiativ lämnade nyligen in ett förslag om att stadens mål om tillväxt ska ersättas med mål om hållbarhet som är förenliga med Parisavtalet. Men tyvärr står vi ensamma bakom förslaget i Stockholm, då det röstades ned av alla övriga partier i kommunfullmäktige. 

Men vi ger oss inte. Stockholm behöver en progressiv klimat- och miljöpolitik och ett styre som på riktigt vågar satsa på en omställning som möter utmaningarna vi står inför. Då kan inte klimatbudgetar vara ett poseringsverktyg, och lösningen på den dåliga luften vara fler laddstolpar för medelklassens elbilar.

Flera kommuner runtom i landet har sedan 2013 öppnat fritidsbanker med utlåning av utrustning för ett aktivt liv. Allt från cyklar och fotbollsskor till skidor och flytvästar lånas ut och återanvänds helt kostnadsfritt.

Vi vet att en av de viktigaste åtgärderna vi kan ta för att möta kriser som klimatkrisen är att skapa hållbara lokala gemenskaper och mötesplatser. Därför arbetar vi för att fritidsbanker ska finnas i alla Stockholms stadsdelar. Det är ett konkret sätt att minska vår ekologiska fotavtryck och skapa en mer hållbar och inkluderande stad.

I söndags förbrukade vi planetens resurser i Sverige, men för medelstockholmaren kom dagen tidigare än så då vi är materiellt rikare än genomsnittssvensken. Liksom klimatorättvisan i världen är stor är den också stor inom vår huvudstad. Överklassen på Östermalm konsumerar mycket mer än arbetarfamiljerna i Järva.

Som Sveriges huvudstad och störst samt rikaste kommun har Stockholm ett ansvar att leda vägen i klimatkampen i stället för att fortsätta sätta käppar i hjulet för den. Därför spelar kommunen en nyckelroll för ett klimaträttvist samhälle.

• Paulina Sokolow (Fi)förstanamn för Feministiskt initiativ i Stockholms kommunval • Tomas Agnemo (Fi) – gruppledare för Feministiskt initiativ i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och kandidat i Stockholms kommunval

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV