Radar · Basinkomst

Papperslösa får ”basinkomst” i pilotprojekt

Ett villkor för att få vara med i basinkomstpiloten i New Mexico, USA, är att ha ett barn under 18 år eller att vara vårdnadshavare för en vuxen med funktionshinder.

Migrantfamiljer som saknar tillstånd att vistas i USA får sällan ekonomiskt stöd av sociala myndigheter. Därför ska ett nytt projekt testa att dela ut en form av basinkomst, även kallat medborgarlön, till en del av dem. Under ett års tid får 330 papperslösa familjer 500 dollar i månaden.

– Trots att migrantarbetare med låga löner är nödvändiga för nyckelindustrier i ekonomin, lämnas de ofta utan något skyddsnät eller ekonomisk utvecklingspolitik, säger Marcela Díaz, vd för organisationen Somos un pueblo unido, rapporterar Albuquerque journal.

Organisationen har tillsammans med flera andra dragit i gång ett projekt med basinkomst. Pengarna har man fått från filantroper och genom donationer.

330 familjer från 13 län kommer att väljas ut för att vara med i basinkomstprojektet. De ska få 500 dollar (motsvarande drygt 4 600 kronor) i månaden under ett års tid. Pengarna delas ut utan att familjerna behöver redovisa vad de ska användas till och utan krav på att exempelvis söka jobb. För att få vara med i projektet behöver du vara papperslös eller leva i en migrantfamilj där någon annan är papperslös, ha minst ett barn under 18 år eller vara vårdnadshavare för en vuxen med funktionshinder.

När året har gått ska projektet utvärdera hur basinkomsten påverkade familjens inkomster, psykiska hälsa, utbildning och val av arbete med mera.

– Resultaten av denna pilot kommer att hjälpa oss att pränta in behovet av kontantstöd som är mer inkluderande och gynnar hälsan och ekonomin långsiktigt för hela samhället, säger Marcela Díaz.

Amber Wallin, vd för organisationen New Mexico voices for children och engagerad i projektet, lyfter att det främst var migrantarbetare som höll igång den amerikanska ekonomin under pandemin.

– Trots det fick de inte tillgång till de miljoner dollar som delats ut i stödprogrammen under pandemin, säger hon.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

5 skillnader mellan basinkomst och försörjningsstöd

Risk för att basinkomst gör fler till gig-jobbare

Här har basinkomst införts permanent: ”Intressantast i världen”