Radar · Politik

Åkesson tänker inte backa det minsta från Tidöavtalet

Jimmie Åkesson (SD) tillsammans med partiledarna i regeringen på väg in till presskonferensen om regeringsbildningen den 14 oktober.

Tidöavtalet mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna speglar i mångt och mycket SD:s migrationspolitik. Kritiken mot avtalet har varit omfattande. I en stor intervju med TT idag ger partiledare Jimmie Åkesson sin syn på det mest omdebatterade innehållet.

Reaktionerna på Tidöavtalet har kommit från alla möjliga håll från civilsamhället. Så sent som på lördagen gick 27 organisationer ut i en landsomfattande demonstration mot avtalet, som de menar är rasistiskt, ojämlikt och hotar klimatarbetet.

Ett område som fått mycket kritik är att partierna vill undersöka möjligheten att utvisa personer för bristande vandel.

”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel”, står det på sidan 37 i avtalet.

Exempel som ges på vad bristande vandel skulle kunna vara är bland annat att röra sig i kriminella nätverk, prostitution och missbruk. Detta har bland annat Tanvir Mansur, opinonsbildare och krönikör på Dagens Arena, kritiserat i en tidigare intervju med Syre.

– Det är saker som man har stor risk för att hamna i om man är fattig och utsatt. Att det står missbruk innebär alltså att man ska klandra människor som har ett beroende, som har en sjukdom, och det är ganska sjukt i sig, sade han.

"Ingen anledning för dem att bo i Sverige"

Men i dagens TT-intervju uppger Jimmie Åkesson att han inte tycker det spelar någon roll huruvida dessa personer ses som offer eller ej.

– För mig spelar det inte så stor roll hur de betraktas. Det finns väl ingen anledning för dem att bo i Sverige i alla fall, om de inte har skäl till det, säger Åkesson till TT.

I grund och botten handlar förslaget om att kunna utvisa fler ”människor som inte bör vara här”, förklarar han vidare, då det är ”väldigt svårt” så länge de inte är lagförda för brott.

En annan kritik mot Tidöavtalet kommer från advokaten Peter Hellman. I en intervju med Syre i oktober lyfte han problematiken med att oskyldiga drabbas.

– Hela idén kring vårt samhälle är att myndigheterna ska agera enligt lag och att enbart de som begår brott ska straffas. Vi sysslar inte med kollektiv bestraffning eller andra kollektiva åtgärder, sa han då.

Kommer inte acceptera urvattnade förslag

Tidöavtalet är än så länge just ett avtal inga konkreta lagförslag. Men på TT:s fråga om Jimmie Åkesson är orolig för att framtida migrationsförslag inte kommer att bli så skarpa som SD vill svarar han:

– Nej, för vi kommer inte att acceptera det. Regeringen har kunnat tillträda på grund av Tidöavtalet och då ska det också genomföras, annars har regeringen inte längre något mandat. Min bild är att regeringen har samma uppfattning, säger Åkesson.

Han säger att Sverigedemokraterna har försäkrat sig om inflytande över alla utredningar som ska tillsättas, hur direktiven skrivs och vem som ska utreda. Sverigedemokrater arbetar också i samordningskansliet tillsammans med regeringspartierna.

– Det innebär att det inte går att kollra bort eller vattna ur det vi har kommit överens om, säger Åkesson.

Läs mer:

27 organisationer i nationella protester – Riv Tidöavtalet

Advokat om Tidöavtalet: ”Vill vi verkligen vara på väg mot 1984?”

Rädda barnen om Tidöavtalet: ”Skillnad på barn och barn”

Kritik mot Tidöavtalet: ”Vi ska förstå att vi inte är svenskar”

Starka reaktioner på Tidöavtalet: ”Vi kommer få släcka bränder överallt”

Tidöavtalet – ett manifest för en auktoritär polisstat

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV