Radar · Politik

27 organisationer i nationella protester – Riv Tidöavtalet

I Stockholm hölls manifestationen mot Tidöavtalet utanför Stadshuset, under Nobelfesten.

Tidöavtalet har upprört flera organisationer i Sverige, som menar att avtalet är rasistiskt, ojämlikt och hotar klimatarbetet. Nu går flera grupper samman för att kräva att avtalet rivs.

Under lördagen den 10 december genomfördes demonstrationer i  Stockholm, Göteborg, Malmö och Malå.

Några av de förslag som grupperna vill uppmärksamma och få bort är kraven på minskning av antalet kvotflyktingar, transitcenter för flyktingar, att rätten till tolk och offentligt biträde ska begränsas, begränsning av anhöriginvandring och att permanenta uppehållstillstånd ska tas bort.

Marianne Palmberg har engagerat sig länge i humanitära frågor och tar sig även ut i kylan en lördagkväll för att visa budskapet för makthavare som passerar in till festen
Marianne Palmberg har engagerat sig länge i humanitära frågor och tar sig även ut i kylan en lördagkväll för att visa budskapet för makthavare som passerar in till festen. Foto: Henrik Persson

Protester i samband med Nobelfesten i Stockholm

I Stockholm står gruppen Medmänniskor på Riksbron för protesterna som kräver att Tidöavtalet rivs.

– Vi vill uppmärksamma det extrema politiska läget i Sverige med en manifestation utanför stadshuset under Nobelfesten. Det passar bra på den internationella dagen för mänskliga rättigheter, säger en av initiativtagarna Birgitta Råstander.

Bitte Fossbo menar att Tidöavtalet är starkt präglat av Sverigedemokraternas politik
Bitte Fossbo menar att Tidöavtalet är starkt präglat av Sverigedemokraternas politik. Foto: Henrik Persson

Undersköterskor höjer rösten i Skåne

Undersköterskan Mia Christensson i Skurup är fackligt och politiskt förtroendevald och även initiativtagare till Undersköterskeupproret i Skåne.

– I vårt yrke hjälper vi våra medmänniskor, inte stjälper. Det går emot alla värderingar och vår yrkesetik att ange människor i utsatt läge, så ur den synvinkeln bör Tidöavtalet förstås rivas.

Landsbygden deltar också

I norrländska Malå genomförs demonstrationen på torget.

– Vi behöver de unga här i lilla Malå, och på många andra små orter i Sverige också, säger Alec Lundström, medlem i nätverket Team W i Malå, och det nationella nätverket Nu är det nog!

– De nya invånarna behövs inte minst i vården och i äldreomsorgen. Tidöavtalet skapar inga bra förutsättningar för dem direkt, och det slår även undan benen för många andra grupper, säger Alec Lundström.

Bild från tidigare manifestation i Malå
Bild från tidigare manifestation i Malå. Foto: Håkan Stråge.

Asylrörelsen hoppas på ökad förståelse

Muhammad Ali, ordförande för Ensamkommandes förbund, är också orolig för avtalets konsekvenser.

– Tusentals asylsökande har gått igenom en rättsosäker och lång
asylprocess. Många av dem befinner sig i totalt ovisshet och många har hamnat i papperslöshet utan några rättigheter. Vi hoppas att de gemensamma manifestationerna bidrar till ökad förståelse för Tidöavtalets negativa konsekvenser för hela samhället. Det känns bra att det svenska civilsamhället nu går samman för att försvara öppenhet och medmänsklighet.

De medverkande organisationerna är:
ARNA Autonomous revolutionary nordic alliance, Allt åt alla, Al Seeraj Sverige, Agera, Bryt fossilberoendet, Demokratisk omställning, Debt for climate Sverige, Ensamkommandes förbund, Extinction rebellion, Föreningen Hjärta, Frivilligorganisationen Agape, Fridays for future, Föreningen Växtkraft, Ingen människa är illegal, Jordens vänner, Klimataktion, Klimatsamling, Kulturföreningen Stjärnstoff, Kurdiska demokratiska samhällscentret, Medmänniskor på Riksbron, Nätverket Nu är det nog!, Reclaim pride, Refugees welcome, Scientist rebellion nordic, Team W i Malå samt Vårdpersonal mot Tidöavtalet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV