Radar · Mänskliga rättigheter

Rädda barnen om Tidöavtalet: ”Skillnad på barn och barn”

Förslagen i Tidöavtalet riskerar att göra skillnad på barn och barn och bryta mot flera internationella konventioner om mänskliga rättigheter, menar Rädda barnen i en analys.

Rädda barnen har gjort en analys av hur Tidöavtalet kommer att påverka barn i Sverige. Resultatet är både ris och ros, men mest ris, då det riskerar att bryta mot flera mänskliga rättigheter,
– I förslag efter förslag ser vi hur samma grupp av barn riskerar att utsättas. Det är ett mycket obehagligt mönster, säger barnrättsjurist Karin Sjömilla.

Vissa saker är positiva i Tidöavtalet, skriver Rädda barnen i sin analys. Bland annat den satsning som regeringen och Sverigedemokraterna vill göra på ungas psykiska hälsa samt förslag på att stärka barnrättsperspektivet i hälso- och sjukvården.

Men de positiva delarna väger inte upp för de negativa, konstaterar barnrättsorganisationen.

”Rädda Barnen är djupt oroade över att regeringen och deras samarbetspartier, lägger så många förslag som kränker barns rättigheter. Vi befarar att det är de barn som redan lever i de mest utsatta och svåra situationerna, som kommer att drabbas hårdast”, skriver de i ett pressmeddelande.

I strid med barnkonventionen

I analysen lyfter de en rad punkter i avtalet som om de blir verklighet skulle bryta mot FN:s barnkonvention. Att ta bort rätten till tandvård för vissa och därmed inte behandla alla barn lika är ett exempel. Ett annat är förslaget om att ta bort möjligheten till permanenta uppehållstillstånd, vilket skulle försvåra för barn att tillgodogöra sig sin utbildning, ha en god hälsa och utvecklas till sin fulla potential. Allt detta finns med som artiklar i barnkonventionen.

Angående förslaget att kraftigt begränsa rätten till familjeåterförening riskerar detta att inte bara bryta mot barnkonventionen, utan också mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, skriver Rädda barnen.

Andra saker som oroar organisationen är att barn riskerar att bli tolkar för sina föräldrar i situationer där de inte bör vara med, att borttagna barnbidrag leder till än mer stigmatisering och utanförskap, samt att den anmälningsplikt som ska införas för myndighetspersoner som kommer i kontakt med personer som vistas utan giltiga uppehållstillstånd i Sverige kan leda till att barn inte vågar gå i skolan, trots att alla barn har en ovillkorlig rätt till utbildning.

"Ett mycket obehagligt mönster"

Framförallt är organisationen oroad över att det görs skillnad på barn och barn i Tidöavtalet. Inte uttryckligen, men när man läser avtalet som helhet så träder ett ”oroväckande mönster” fram, konstaterar de. ”Vi ser en stor skillnad i hur barn kommer att behandlas utifrån var barnet bor, var barnet eller hens föräldrar är födda och utifrån vilken grund barnet vistas i Sverige.”

– I förslag efter förslag ser vi hur samma grupp av barn riskerar att utsättas. Det är ett mycket obehagligt mönster, säger Karin Sjömilla, barnrättsjurist hos Rädda Barnen och en av dem som arbetat med analysen, i pressmeddelandet.

I sammanfattningen av analysen skriver Rädda barnen att de sedan tidigare sett en ökad öppen rasism och diskriminering i samhället, detta utifrån vad barn berättat att de upplever i skolan, på fritiden och i samhället.

”Vi är oroade över att detta ska öka än mer. Vi är också oroade över en ökad polarisering och segregation av barn. Detta hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle, och vi är djupt oroade över vilka konsekvenser det får för alla barn som växer upp i Sverige idag”, skriver Rädda barnen.

Rädda barnens analys kan läsas i sin helhet här.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV