Zoom

Kritik mot Tidöavtalet: ”Vi ska förstå att vi inte är svenskar”

Tidöavtalet ger signaler till människor som har utländsk bakgrund om att de inte hör hemma i Sverige, enligt Tanvir Mansur, opinionsbildare och krönikör på Dagens Arena.

Flera punkter i det så kallade Tidöavtalet mellan regeringspartierna och SD har lett till starka reaktioner. Tanvir Mansur, Skärholmsbo och krönikör på Dagens Arena, är en av dem som är kritiska till förslagen.
– För mig handlar det om en form av fascism, säger han till Syre.

Bristande vandel. Så betecknas en av punkterna i Tidöavtalet som den nya regeringen tillsammans med SD vill utreda som en möjlighet att utvisa människor från Sverige.

”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel”, står skrivet på sidan 37 i avtalet.

Vad som exakt avses med bristande vandel framgår inte. Däremot ges några exempel:

”Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet.”

Formuleringarna ovan är bara en av flera punkter i avtalet som fått många att reagera starkt. Hela 19 av de totalt 62 sidorna i Tidöavtalet handlar nämligen om migration och integration. Tanvir Mansur, opinonsbildare och krönikör på Dagens Arena, är en av dem som riktar skarp kritik mot innehållet.

– Bristande vandel är bara ett av flera sätt där de försöker misstänkliggöra hur människor lever. Framförallt människor som lever i fattigdom eller hemlöshet, eller de som har flytt eller flyttat till Sverige.

Bland annat reagerar han på hur prostitution och missbruk listas som exempel på sådant som skulle kunna utgöra en grund för att utvisa människor.

– Det är saker som man har stor risk för att hamna i om man är fattig och utsatt. Att det står missbruk innebär alltså att man ska klandra människor som har ett beroende, som har en sjukdom, och det är ganska sjukt i sig, säger Tanvir Mansur och fortsätter;

– Folk som lever i hemlöshet är utsatta på flera sätt samtidigt. En del får förslag om sex i utbyte mot en sovplats. 

Nyligen gick migrationsminister Maria Malmer Stenegard (M) ut och dementerade att regeringen genom bristande vandel vill sätta dit utsatta människor genom att lista prostitution som bristande vandel. Hon hävdar att de exempel som lyfts i avtalet är exempel på sådant som tidigare lett till utvisning enligt den gamla vandelsbestämmelsen. Men att det är så, framgår inte i avtalet.

”Ren och skär fascism”

Bland förslagen som listas finns också att utreda möjligheten att begränsa rätten till kostnadsfri tolk för människor som har svenskt uppehållstillstånd eller medborgarskap. I praktiken skulle det kunna innebära att en person som inte talar svenska eller har råd med privat tolk, fråntas möjligheten att exempelvis förklara sina hälsoproblem under ett besök på barnavårdscentral eller sjukhus.

Hela avtalet är i sig är signalpolitik om att alla som flytt eller flyttat till Sverige bör straffas på ett eller annat sätt, eller att de inte hör hemma här, enligt Tanvir Mansur.

– Tidöavtalet säger att du ska förstå att du är en gäst. Du ska förstå att du inte är svensk. Det är därför de pratar om gästfrihet. Men det är inte gästfrihet, det är ren och skär fascism.

Att den nya regeringen och SD vill satsa på att ”stimulera återvandring” tolkar han som en av dessa signaler. Har du utländsk bakgrund är du inte önskvärd här.

– Det skiljer sig inte så mycket från att en person säger stick tillbaka ditt hemland. Nu säger de bara det från riksdagen, säger Tanvir Mansur.

Om förslagen blir verklighet, tror han att det kan det kan innebära ett framtida samhälle där människor lever med olika rättigheter beroende på bakgrund.

– Ett annat ord för att beskriva vad de är ute efter är apartheid. Olika lagar, rättigheter och skyldigheter för människor beroende på om man har utländsk bakgrund eller inte, om man bor i en förort . Och det skulle jag säga är en form av apartheid. Det tycker jag vi borde prata mer om. Vad innebär det att ha olikhet inför lag?

Tanvir Mansur, krönikör på Dagens Arena och opinionsbildare, beskriver regeringens avtal med SD som fascism
Tanvir Mansur, krönikör på Dagens Arena och opinionsbildare, beskriver regeringens avtal med SD som fascism. Foto: Privat

”Idol audition”

En av de punkter i avtalet som inte enbart är ett utredningsförslag, utan en reform som skall genomföras, är så kallade visitationszoner. Det innebär att polisen, med beslut från åklagare, får utökade befogenheter att i ett visst begränsat område och under en begränsad tid visitera människor och fordon för att söka efter vapen och dylikt. Även om det av en del kan tolkas som ett verktyg för att skapa trygghet i ”utsatta” områden, är det något som gängkriminella lätt kan undvika, tror Tanvir Mansur, som själv är uppvuxen i Norsborg och i dag bor i Skärholmen, båda så kallade ”utsatta” områden.

– Det som kommer att hända är att de kriminella kommer flytta på sig till områden utanför ”zonerna”. De faktiska kriminella kommer man inte hitta genom att visitera människor. Det är slöseri med polisens resurser.

Däremot riskerar sådana zoner att få omvänd effekt och skada relationen mellan medborgare och polis, något som redan pekas ut som ett problem i socioekonomiskt eftersatta områden.

– De kommer börja visitera väldigt många oskyldiga människor. Och människor som upplever att de blir rasprofilerade, det vill säga utvalda på grund av hudfärg eller utseende, upplever också att polisen står inte på deras sida. Polisen behöver förtroende från oss som bor i förorterna, de vill att vi ska våga vittna. Men om man blir visiterad och upplever sig misstänkliggjord, kommer man inte att känna den tilliten, säger Tanvir Mansur.

En annan punkt som många ifrågasätter i avtalet, under rubriken ”åtgärder för minskade tilldragningsfaktorer genom begränsade förmåner för ickemedborgare”, handlar om en utredning som bland annat ska få i uppdrag att föreslå en modell för ”kvalificering till välfärden”. Det går ut på att den nyanlända inte omedelbart ska kunna kvalificera sig till sociala förmåner och bidrag, utan ”kvalificeringen” ska ske gradvis.

– De vill alltså att man ska gå igenom en ”Idol audition” för att se om man är lämplig för att integreras i samhället. Det är redan en hinderbana i dag att komma in i det svenska samhället. Alla som söker uppehållstillstånd vet hur svårt det är.

”Svensk version av kriget mot terrorismen”

I den politiska debatten som präglade årets valrörelse handlade mycket om kriminalitet, integration och migration. Något som nu även avspeglar sig i det avtal som Sveriges nya regering grundar sig på. Tanvir Mansur tolkar det som en sorts svensk version av USA:s ”kriget mot terrorismen”.

– Jag tror att vi håller på att avskaffa det man kallar rättsstaten. Det liknar lite det som hände i USA efter 11 september. Om man där har haft ”kriget mot terrorismen och drogerna”, så har vi nu kriget mot kriminaliteten och invandrare här, som innebär att vi misstänkliggör och kriminaliserar icke-vita människor, förortsbor, muslimer, folk som flyttar hit och olika folkgrupper.

Oavsett om förslagen som listas i Tidöavtalet blir verklighet eller inte, tror han att de kommer att få en negativa effekter i samhället. Bland annat i form av ökad rasism.

– När staten pratar om invandring och asylsökande som problem, så kommer människor också att behandlas som det av allmänheten. Jag tror att rasistiska åsikter, hatbrott och diskriminering kommer att öka.

Och det finns en risk för att vi sakta men säkert vänjer oss vid ett nytt, annorlunda Sverige, eftersom förslagen inte kommer att genomföras över en natt.

– Det finns en liknelse som passar in här. Om man kokar en groda långsamt, så märker den inte att den håller på att dö.

”Vi kan inte bara ge upp”

Samtidigt tror han inte att det kommer att ske utan stora protester, både lokalt, men också nationellt.

– Vi kan inte bara ge upp. Vi måste visa att det inte ens är lagligt, moraliskt rätt eller svenska värderingar att införa dessa lagändringar.

Vad tror du att människor som närmast berörs av dessa utredningar och reformer känner?

– Jag tror att väldigt många är rädda för vad som kommer att ske, säger Tanvir Mansur och fortsätter;

 Det här är inte integrationspolitik, det är segregation och målet är assimilation. Det ska helt enkelt bli olagligt att vara utsatt. Vi kommer få ett starkare klassamhälle, som egentligen är det vi borde motverka. 

Reaktioner på Tidöavtalet: Bäddar för öppen rasism

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV