Radar · Inrikes

Regeringen: Dessa förändringar behöver Försäkringskassan göra

Formuleringen om att myndigheten ska sträva efter att minska sjuktalen tas bort.

Personer som varit sjuka länge ska prövas mot en specifik yrkeskategori och inte hela arbetsmarknaden, föreslår regeringen. Samtidigt stryker regeringen en kritiserad formulering som Försäkringskassan (FK) tillämpat för att minska sjuktalen.

– Nu kommer det i lagstiftningen anges att Försäkringskassan måste pröva arbetsförmågan mot en angiven yrkeskategori. Det innebär helt enkelt att man prövar den försäkrades arbetsförmåga mot riktiga jobb, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, till Sveriges Radios Ekot.

Tidigare har prövningen skett mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar. Under pandemin har dock kraven lättats något för dem som bedöms kunna gå tillbaka till jobbet före dag 365.

Den nya prövningen av arbetsförmågan hos långtidssjukskrivna ska tas fram av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter.

På senare tid har en rad rapporter också kommit om otillräckliga prövningar om sjukpenning från Försäkringskassan. Andelen avslag varierar dessutom över landet.

I det så kallade regleringsbrevet till Försäkringskassan, där regeringen anger myndighetens mål och uppdrag, stryks nu den kritiserade formuleringen om att FK:s ”samlade arbete ska leda till att sjukpenningtalet minskar”.

Detta innebär enligt regeringen att myndigheten inte längre kan sänka sjuktalen genom avslag.

Myndigheten ska i stället i större utsträckning fokusera på rehabilitering för att minska sjuktalen.

– Minskningen av sjukdagar ska ske genom fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser och förebyggande insatser och samordning med olika aktörer, säger Ardalan Shekarabi till Ekot.

Läs även: Efter alla avslag – nu synar Försäkringskassan sig själv

Läs även: Tusentals får avslag – 17 forskare kräver bättring av Försäkringskassan

Läs även: Irja nekas sjukpenning – trots allvarlig sjukdom: ”Många utförsäkras på helt bisarra grunder”