Radar · Basinkomst

Irja nekas sjukpenning – trots allvarlig sjukdom: ”Många utförsäkras på helt bisarra grunder”

Allt fler människor i Sverige utförsäkras, enligt Försäkringskassans egen statistik.

Antalet personer som förlorar sin sjukpenning ökar kraftigt i Sverige. Med anledning av det anordnas nu ett seminarium om basinkomst av en global förening. En av de som bjudits in som samtalsgäst är läraren Irja Berntson som trots ett allvarligt sjukdomstillstånd har blivit utförsäkrad.

Det är den svenska grenen av den icke-statliga organisationen BIEN (Basic income earth network) som nu anordnar ett seminarium om basinkomst. Det är det fjärde seminariet i en serie som organisationen har anordnat under året, den här gången med utförsäkringar som tema.

Frågan om Försäkringskassans regler kring utförsäkring har nyligen aktualiserats med anledning av myndighetens egen statistik. Den visar att antalet personer som har förlorat sin sjukpenning i år, på grund av avslag, uppgår till 40 procent – förra året låg siffran på 29 procent.

En av de som har drabbats är Irja Berntson, som fick sin sjukpenning indragen i våras. Detta efter en lång resa som tog sin början vid starten av 2015. Då hade Irja arbetat som gymnasielärare i 15 år, vilket inkluderat ansvar som utvecklingsledare. Sedan tog det stopp.

– Jag drabbades av utmattningssyndrom. Sedan blev jag aldrig friskare, trots flera rehabinsatser. Jag blev snarare sämre, säger hon.

Försökte med allt men inget hjälpte

Irja blev sjukskriven på hel- och deltid, genomgick stressrehabilitering och arbetsträning, och bytte jobb i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Men det hjälpte inte, Irja blev inte bättre.

– Jag började diskutera med min läkare om det kanske fanns andra diagnoser som låg bakom hur jag mådde. Hösten 2019 fick jag sedan diagnosen ME,  berättar hon.

"Det finns så otroligt många människor som blir utförsäkrade på helt bisarra grunder, säger Irja Berntson
"Det finns så otroligt många människor som blir utförsäkrade på helt bisarra grunder, säger Irja Berntson. Foto: Privat

ME står för myalgisk encefalomyelit och är en inflammation i hjärna och ryggmärg. Diagnosen likställs ofta med kronisk trötthet, vilket är en lite slarvig förklaringsmodell eftersom sjukdomen inkluderar flera symtom – försvagning av muskler, koncentrationssvårigheter, ledsmärtor, stresskänslighet, försämrat minne, med mera.

För Irja har sjukdomen kraftigt försvårat hennes möjligheter att ta sig tillbaka till arbetslivet. Försäkringskassan har dock gjort en annan bedömning, de menar att Irja ändå bör kunna arbeta.

– De säger bara att det är den bedömningen som de har gjort, trots att jag har läkarintyg, specialistintyg och har genomgått funktionsutredningar, säger Irja.

"Helt bisarra grunder"

När BIEN Sverige nu bjuder in till sitt fjärde seminarium om basinkomst finns Irja med som en av de inbjudna samtalsgästerna.

– Jag har lovat mig själv att tacka ja till alla plattformar där jag erbjuds att prata om mina erfarenheter och om sjukförsäkringen, som jag tycker är under all kritik. Det finns så otroligt många människor som blir utförsäkrade på helt bisarra grunder, säger hon.

Frågan om att införa basinkomst i Sverige ställer hon sig positiv till.

– För det första så tror jag att andelen människor som drabbas av utmattning skulle bli färre. Själv kanske jag aldrig hade blivit sjuk, säger hon, och fortsätter.

– Vi jobbar ju ihjäl oss i dag. Till det kommer också ansvaret hemma, det blir ett dubbelarbete. Vi kör på tills vi kraschar.

I dag jobbar Irja på 25 procent. Hon har jobbat deltid som konsult inom jämställdhetsutbildning sedan 2016, ett uppdrag som hon helt kan anpassa efter ork och förmåga, förklarar hon.

BIEN Sveriges seminarium, som är digitalt, är inplanerat till nu på onsdag. Utöver Irja Berntson deltar också egenföretagaren Steve Sandström som samtalsgäst. Även han har erfarenhet av att nekas sjukpenning. För honom innebar det en situation där både han och hans företag tog ordentlig skada.

Steve Sandström är också ordförande i den ideella föreningen Vi finns samt administratör för Facebookgruppen Försäkringskassanupproret. Sistnämnda har i nuläget cirka 71 000 medlemmar.

Även Syres chefredaktör Lennart Fernström är inbjuden som samtalsgäst under seminariet.

Läs även: Långtidssjuka i covid-19 utförsäkras: ”Har överrumplat hela systemet”

Läs även: När svenskarna blev friskare över en natt

Läs även: Fler nekas sjukpenning efter 180 dagar