Radar · Integritet

Långtidssjuka i covid-19 utförsäkras: ”Har överrumplat hela systemet” 

Långtidssjuka i covid-19 riskerar att utförsäkras efter 180 dagar.

Försäkringskassans regelverk i kombination med bristande kunskap om sjukdomen gör att långtidssjuka i covid-19 riskerar att bli av med sin sjukpenning.  

När sjukpenning har betalats ut i 180 dagar säger reglerna att arbetsförmågan ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Den som är sjuk måste alltså skriva in sig på Arbetsförmedlingen eller återuppta sitt tidigare arbete på heltid. Alternativet är utebliven ersättning.

Bara i september passerade mellan 500 och 600 långtidssjuka i covid-19 180-dagarsgränsen, uppger Sveriges radio. Försäkringskassan slår nu larm om att de behöver hjälp med att höja sin kunskap om sjukdomen för att kunna göra korrekta bedömningar.

– Problemet är att den här sjukdomen har överrumplat hela systemet. Sjukförsäkringen bygger ju på solid läkarvetenskap. Vi lutar oss tungt mot vården och läkarvetenskapen för att kunna navigera rätt. Nu är vi i ett läge där vi har en ny sjukdom där det fortfarande är mycket vi inte vet. Det är ett reellt problem för oss i tillämpningen av sjukförsäkringen, sade Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg till TT.

Omfattas ej av undantagsregler

Ett tillfälligt regelverk har upprättats som gör det möjligt för Försäkringskassan att besluta om att personer får behålla sin sjukpenning även efter 180 dagar. Men det är ett undantag som snarare tillämpas för patienter vars vård eller rehabilitering försenats på grund av pandemin, rapporterar tidningen Arbetet.

Försäkringskassan behöver mer utförliga läkarintyg för att kunna bedöma hur olika symptom på covid-19 påverkar arbetsförmågan, men måste först invänta en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering om långtidssjuka som ska vara färdig den 1 december. Under tiden kommer flera personer som insjuknade tidigt under pandemin att hinna utförsäkras.

– Sjuka patienter kommer i kläm i det låga kunskapsläget. Det är orimligt att kräva fynd i utredningar som vården inte kunnat genomföra, skriver Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande i Svenska Covidföreningen på föreningens hemsida.

Även nuvarande krav bristfälliga

Robert Sjunnebo, enhetschef på fackets juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd, håller inte med Försäkringskassan om att det skulle vara bristen på underlag som är det stora problemet.

– Ett normalt besök på en vårdcentral är ungefär 15 minuter. Och på den tiden finns inget utrymme att genomföra de undersökningar och observationer som Försäkringskassan typiskt sett kräver för att man ska kunna få sjukpenning. Då har vi fått en ohållbar situation, säger han till Arbetet.

Detsamma gäller för alla långtidssjuka; det borde räcka med beskrivningar av hur personen mår och hur det påverkar arbetsförmågan, inte krävas exakta diagnoser, menar Sjunnebo.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV