Radar · Inrikes

Efter alla avslag – nu synar Försäkringskassan sig själv

Försäkringskassan har fått motta skarp kritik från flera olika håll om sin hantering av sjukförsäkringen.

De senaste åren har Försäkringskassans avslag på sjukpenningen ökat kraftigt, något som enligt uppgift inte kan förklaras med varken ändrade regler eller förändringar i folkhälsan. Nu har myndigheten själv beslutat att se över sin egen hantering.

Som Syre tidigare har rapporterat har en stor mängd människor nekats sjukpenning de senaste åren utan att det finns stöd i lagen för Försäkringskassans bedömningar.

Resultatet: Utsatta människor får ta hjälp av familjemedlemmar eller andra anhöriga, leva i fattigdom samt söka hjälp via sina hemkommuner – något som reflekteras i kommunernas egen statistik.

Kritik från flera håll

Kritiken mot Försäkringskassan har varit omfattande och kommit från en rad olika håll. Förutom enskilda individer, som på olika sätt har drabbats hårt, har forskare – som statsvetaren Niklas Altermark – kritiserat myndigheten.

– Det som har blivit fel är att det har skett en förskjutning av bevisbördan, där det egentligen är så att Försäkringskassan ska se till att underlagen, alltså läkarintyg, prover och uppgifter från den enskilde, är tillräckliga. Försäkringskassan har istället gjort tolkningen att om läkarintygen är dåliga, så kan det leda till att de får avslag, säger han i en intervju med Sveriges Radio Ekot.

Han anser dock inte att Försäkringskassan har agerat olagligt men att myndighetens sätt att tolka regelverket tänjer på lagen på ett problematiskt sätt.

Även Justitieombudsmannen (JO) har i ett tidigare ärende riktat allvarlig kritik mot myndigheten. Det har bland annat facktidningen Publikt tidigare rapporterat om. JO ifrågasatte varför Försäkringskassan drog in sjukpenningen för en person utan att tillmötesgå särskilda önskemål från personen. Vederbörande hade efterfrågat alternativa mötesformer eftersom denne, vilket Försäkringskassan visste om, hade svårt för fysiska möten till följd av panikattacker. Det tog Försäkringskassan dock inte hänsyn till.

”Myndighetens underlåtenhet att utreda möjligheten till anpassade mötesformer och den bristfälliga respektive uteblivna beslutsmotiveringen leder sammantaget till allvarlig kritik från min sida”, skrev JO Thomas Norling.

Synar sig själv i sömmarna

Nu meddelar Försäkringskassan att de ska se över sin egen hantering av sjukförsäkringen. Enligt uppgift från Ekot innebär beslutet att myndigheten nu ska kartlägga och analysera sin förvaltning av sjukförsäkringen samt analysera granskningsrapporter och den politiska styrningen av myndigheten.

Nils Öberg, Försäkringskassans generaldirektör sedan sommaren 2019, kommenterar beslutet samt tiden som varit i en intervju med Dagens Nyheter.

– En utgångspunkt i vårt arbete handlar om den rätt omfattande kritik som Försäkringskassan har fått under lång tid. Det har varit stora variationer i vårt sätt att arbeta med sjukförsäkringen, säger han och fortsätter.

– Min bild är att det handlar om två saker. Det ena är politikens, framför allt regeringars, styrning i olika riktningar av sjukförsäkringen. Och det andra är att Försäkringskassan har varit ganska följsam i sina ansträngningar i att försöka uppfylla sin lojalitetsplikt.

Läs även i Syre: Tusentals får avslag – 17 forskare kräver bättring av Försäkringskassan

Läs även i Syre: Allt fler hotar Försäkringskassan om att begå självmord

Läs även i Syre: Så har sjukförsäkringen försämrats steg för steg sedan 70-talet

Läs även i Syre: Irja nekas sjukpenning – trots allvarlig sjukdom: ”Många utförsäkras på helt bisarra grunder”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV