Radar · Basinkomst

Socialdepartementet: ”Inför basinkomst i Sydafrika”

Sydafrika har drabbats hårt av covid.

Socialdepartementet i Sydafrika föreslår att landet bör införa basinkomst, även kallat medborgarlön. Nu lyfts liknande förslag av ett institut, som ger råd till bland annat parlamentet. Men finansministern och skattedirektören sätter sig emot.

Det oberoende institutet The financial and fiscal commission, FFC, ger råd till det sydafrikanska parlamentet och även landets provinser och kommuner. I slutet av augusti gick de ut med att de anser att den sydafrikanska finansministern bör överväga att införa basinkomst. Orsaken är all arbetslöshet och fattigdom i spåren av covid-19. Men med basinkomst menar institutet en begränsad form av kontantutbetalningar som enbart ges till arbetslösa i åldern 18-59 år, rapporterar Businesstech.

Basinkomst eller medborgarlön definieras egentligen som att alla människor inom ett geografiskt område ska få kontantutbetalningar, oavsett inkomst eller om du har jobb eller inte. Här skiljer sig alltså FFC:s ”basinkomst”, som kanske mer liknar en sorts arbetslöshetsförsäkring eller försörjningsstöd. Men till skillnad från a-kassan i Sverige tycks inte personerna som skulle få basinkomsten bli tvingade att söka jobb för att beviljas pengarna. Så tycks i varje fall det kontantstöd som tidigare betalats ut i Sydafrika under covid-krisen ha fungerat.

Även Socialdepartementet föreslår basinkomst

Och institutet FFC är inte ensam om att vilja diskutera basinkomst. Tidigare i augusti publicerade socialdepartementet en grönbok där de föreslår att införa basinkomst. Till skillnad från FFC skulle inte denna basinkomst bara gå till arbetslösa utan till all befolkning inom åldersspannet 18-59 år. Tanken är att nuvarande sociala stöd som redan finns för barn, äldre och funktionsnedsatta skulle finnas kvar, rapporterar Businesstech.

– I linje med vårt reformförslag för vårt socialsystem bör basinkomsten vara ovillkorad, individuell och på en nivå så att den åtminstone lyfter folk ur fattigdom. Att en universell basinkomst är enkel och lätt att administrera bör också tas med i beräkningen, sa socialdepartementet, enligt tidningen Businesstech.

Men från andra departement hörs desto mer kritiska röster. Biträdande finansministern David Masondo menade att landet inte skulle ha råd.

”Många länder som har socialförsäkringar har en stark ekonomisk tillväxt. För närvarande har vi en ekonomi som står inför många finanspolitiska risker.”

Även finansdirektören Dondo Mogajane lyfte liknande farhågor. Han tog upp att Sydafrikas skulder är bland de största i världen.

Läs också: 

Sydafrikanskt parti stödjer basinkomst (Syre 1/9-2021) 

Aktivister i Sydafrika kräver basinkomst (Syre 14/7-2021)

Efter protesterna – Sydafrikas regering överväger basinkomst (Syre 23/7-2021)

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna (Syre 25/3-2021)