Zoom

Syre erfar: Atlantens ”Amazonas” får marint skydd – nu står tvisten om havsbotten

2,9 till 5 miljoner sjöfåglar använder sig av det havsområde som nu föreslås bli ett marint skyddat område (Naces mpa) i norra Atlanten, fördelat på 22 arter, varav flera är hotade.

Svenska silvertärnor och fjällabbar kan färdas flera hundra mil för att fånga fisk i ett av Atlantens mest näringsrika vatten. Imorgon väntas havsområdet, som är större än Sverige, utses till ett marint skyddat område, erfar Syre. In i det sista pågår förhandlingar om även havsbotten ska inkluderas. ”Området är potentiellt intressant för nytt fiske och även djuphavsgruvdrift”, säger Richard Emmerson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Det är en mödosam resa som några av Europas mest ikoniska sjöfåglar företar sig när de tillryggalägger hundratals mil för att nå ett ogästvänligt område i Nordostatlanten. Men resan är mödan värd. Där, nordväst om den portugisiska ögruppen Azorerna, myllrar havet av liv. Vatten från tropiska Atlanten blandas med kallt vatten från Arktiska havet och de norra delarna av Atlanten, vilket gör det särskilt gynnsamt för alltifrån makrillhajar och blåvalar till delfiner och havslädersköldpaddor. Men även sjöfåglar från Sverige dyker ned i fiskstimmen. Och det är sjöfåglarna som spelar en central roll när ministrar från 15 länder äter middag i Lissabon i dag och möts för att fatta avgörande beslut för det marina livet i Atlanten imorgon.

Orsaken till sammankomsten är Oslo-Pariskonventionens (Ospar) årsmöte, vars organisation syftar till att skydda miljön i Nordostatlanten. Sedan tidigare är man överens om att skydda tio procent av havet som ingår inom konventionens område – en målsättning som kan höjas till trettio procent på fredag. På bordet ligger också, för första gången, det skarpa förslag (Naces Mpa) som ska göra sjöfåglarnas viktiga jaktområde utanför Azorerna till ett 595 196 kvadratkilometer stort havsreservat, det vill säga motsvarande Sveriges, Danmarks och Islands sammanslagna territorium.

– Det första förslaget kom 2016 och har sedan diskuterats fram och tillbaka under många år, säger Richard Emmerson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, som är rådgivande expertmyndighet under förhandlingarna.

"Läget förändras snabbt"

Förslaget att skydda det unika havsområdet lades först fram av miljöorganisationen Birdlife som kallade det Atlantens ”Amazonas”. Det fick stöd av Sverige, Tyskland och Frankrike som sedan dess varit drivande i att havsreservatet ska bli verklighet. För lika viktigt som området är för sjöfåglarna, lika sårbara är de för fartygstrafik och det industriella fisket. Men också – hävdar flera länder – marin djuphavsgruvdrift.

– Läget förändras snabbt och det är viktigt att bedöma effekterna av nya verksamheter på miljön, säger Richard Emmerson.

Att leta efter värdefulla batterimetaller på havets botten kan framstå som science fiction. Men industrin ligger i startgroparna och djuphavsberg som finns på delar av havsbotten i det aktuella området är högintressanta. Nyligen utlöste önationen Nauro en mekanism inom FN:organet International Seabed Authority (ISA), som innebär att man inom två år måste ha färdigställt de regler som ska göra utvinningen av metaller på havsbotten möjlig. Tekniken har redan börjat testas och det största företaget, The Metals company, värderas till flera miljarder dollar. Samtidigt finns det ett växande motstånd mot att mänskligheten planerar att öppna ännu en gräns för vad som kan exploateras i naturen.

– Innan vi utvidgar vårt mänskliga fotavtryck till ett ekosystem som vi fortfarande vet mycket lite om behöver vi utvärdera och öka vår kunskap baserat på vetenskapliga fakta, skrev Eva Bennis, chef för hållbara inköp inom Volvos inköpsorganisation nyligen i ett uttalande till Syre, i samband med att företaget, tillsammans med BMW, Samsung och Google, tillkännagav att de inte tänker köpa metaller utvunna från havsbotten.

Ännu oklart om havsbotten ska inkluderas

Men frågan om havsbotten ska skyddas i det marina havsreservatet utanför Azorerna delar medlemsländerna i Ospar. När förhandlingarna nu gått in på upploppet rådde det ännu på onsdagen oenighet om även havsbotten ska inkluderas i det förslag till nytt marint skyddat område som kommer läggas fram på fredag. En farhåga som forskare pekat på är att en potentiell framtida gruvdrift skulle kunna påverka sjöfåglarna negativt, då bottensediment kan rivas upp och grumla vattnet. Det skulle både försvåra fåglarnas jakt men också kunna påverka ekosystemet som helhet. Även anläggningar vid ytan som behövs för marin gruvdrift skulle påverka fåglarna negativt, inte minst nattetid, varnar forskarna.

Men i artiklar i vetenskapliga tidskrifter som publicerats om förhandlingarna, framkommer att de länder som motsatt sig att inkludera havsbotten pekat på att den direkta kopplingen mellan sjöfåglar och havsbotten inte är helt vetenskapligt belagd.

Sedan tidigare finns det sex andra skyddade marina områden i Nordostatlanten. Det område (Naces Mpa) som är uppe för beslut på fredag, är ett av de absolut största i Atlanten.

Läs mer:

Oklart hur livet i havet påverkas inför marin gruvboom

Volvo stödjer ett tillfälligt förbud mot djuphavsgruvdrift

Ödesår för planetens sista vildmark

Tre hotade fåglar som gynnas av det nya havsreservatet Naces Mpa

Tretåig mås
Den europeiska populationen av tretåig mås uppskattas bestå av 1,7 miljoner till 2,2 miljoner par och har listats som sårbar. De största hoten är minskad tillgång på byte, vilket orsakas av alltifrån klimatförändringarna till överfiske. De kan också skadas av fiskefartyg och snärjas in i fartygens nät.
Makaronesisk lira
I Europa betraktas fågeln nära hotad och det uppskattas finnas 2,900 till 3,800 par. Den globala populationen uppskattas till 20,000 individer. Den dyker till runt 14 meter när den jagar småfisk, både natt och dag. De kan röra sig upp till 2500 meter från sin koloni, när det inte är häckning.
Spetsbergsgrissla
Fågeln är klassad som hotad och på nedgång av i nordöstra Atlanten. Orsakerna till nedgång rör alltifrån det industriella fisket till förlust av habitat. Om vintrarna beräknas mellan 144 000 och 161 000 av fåglarna använda det område som nu föreslås bli ett havsreservat.
Källa: Ospar

Radar · Miljö

November 2023 – den varmaste hittills

Jämfört med genomsnittstemperaturen 1991–2020.

Årets november blev den varmaste som hittills har uppmätts i världen, med en medeltemperatur på 14,22 grader. Det är 0,85 grader varmare än det globala snittet för november under perioden 1991-2020 och 0,32 grader varmare än den senaste toppnoteringen för månaden 2020, enligt EU:s klimattjänst Copernicus.

”De extraordinära globala novembertemperaturerna” gör ”2023 till det varmaste året i historien”, konstaterar Samantha Burgess, biträdande chef på Copernicus, i ett pressmeddelande.

Ytlufttemperaturer och havsytetemperaturer under november 2023:

• November 2023 var den varmaste novembermånad som uppmätts globalt, med en genomsnittlig lufttemperatur på 14,22°C, 0,85°C över genomsnittet för november 1991–2020 och 0,32°C över temperaturen för den tidigare varmaste novembermånaden 2020.
• Den globala temperaturavvikelsen för november 2023 var i nivå med oktober 2023 och endast lägre än anomalin i september 2023 på 0,93°C.
• November 2023 som helhet var cirka 1,75°C varmare än en uppskattning av novembergenomsnittet för 1850–1900, den förindustriella referensperioden.
• Hittills under 2023, januari till november, är den globala medeltemperaturen den högsta som någonsin uppmätts, 1,46 °C över det förindustriella genomsnittet 1850–1900 och 0,13°C högre än elvamånadersgenomsnittet för 2016, för närvarande det varmaste kalenderåret som registrerats.
• Temperaturerna i Europa varierade i november 2023 från mycket under genomsnittet för 1991–2020 över mellersta Norge och Sverige till mycket över genomsnittet över sydöstra Europa.
• Den genomsnittliga havsytetemperaturen för november på området 60°S–60°N var den högsta som uppmätts för november med 0,25°C varmare än den näst varmaste november 2015.
• El Niño effekten fortsatte i ekvatoriala Stilla havet, med anomalier som förblev lägre än de som nåddes i november 2015.
Källa: Copernicus

Radar · Miljö

Analys: Fortfarande på väg mot 2,7 graders uppvärmning

 Värmeböljan över Grönland och Norra ishavet i somras bidrog till att smälta bort glaciärisar och havsis i rekordstor omfattning.

Världens regeringar har inte gjort tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturhöjningarna som prognoserna visar på mot slutet av århundradet. Med nuvarande politik ser vi ut att gå mot omkring 2,7 graders uppvärmning.– Två år efter Glasgow är vår rapport praktiskt taget densamma, säger Claire Stockwell, en av forskarna bakom en nysläppt forskningsanalys. 

Trots att världen under detta år sett extremväder såsom bränder, torka, översvämningar, värmerekord och extremvarma hav så har världens ledare inte agerat tillräckligt starkt för att få ner utsläppen av växthusgaser och därmed prognoserna över den förväntade temperaturhöjningen till slutet av århundradet. 

Istället visar en sammanställning av drygt 40 länders klimatplaner att vi med den nuvarande politiken är på väg mot en uppvärmning på omkring 2,7 grader mot slutet av århundradet (2,2-3,4 grader). Siffrorna är en uppdaterad analys från Climate action tracker, ett samarbete mellan de två oberoende forskningsinstituten Climate analytics och Newclimate institute. 

– Man skulle kunna tro att de extrema händelserna runt om i världen skulle sätta igång åtgärder, men regeringar verkar omedvetna och tror på något sätt att man kan trampa vatten och på så sätt hantera floden av effekter, säger Claire Stockwell, policyanalytiker på Climate analytics och huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande. 

– Detta är det kritiska decenniet för åtgärder: vi behöver regeringar som steppar upp och förbättrar sina 2030-mål, samtidigt som de arbetar med nästa omgång mål, senast i februari 2025, fortsätter hon. 

Världens ledare gör inte tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturökningarna i slutet av århundradet. Grafik: Climate action tracker/Climate analytics/Newclimate Institute

En del av Parisavtalet innebär att länderna vart femte år ska uppdatera sina nationellt uppsatta klimatmål, NDC:er, och därmed öka takten på utsläppsminskningarna. 

Men det går trögt. Om man bara räknar med de mål som världens länder satt i sina NDC:er skulle världen värmas upp med omkring 2,5 grader (2,0-3,0) till år 2100. Det är 0,1 grad högre än förra årets uträkningar. En av förklaringarna bakom detta uppger Climate action tracker vara Indonesien, vars växande kolkraftsflotta fick utsläppen att skjuta i höjden med 21 procent förra året.

– Vi hör orden ”unabated” (ung. orenade, ej infångade, reds anm.) i dessa klimatförhandlingar, men regeringar måste sluta försöka anta falska lösningar som kolavskiljning och lagring med fossila bränslen – det här är helt enkelt den fossila bränsleindustrin som försöker förlänga sitt liv när när den behöver acceptera verkligheten, att fossila bränslen fasas ut, säger forskaren Niklas Höhne från Newclimate institute i pressmeddelandet. 

Radar · Politik

C: Sverige åker tomhänt till Dubai

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok (C).

Centern vill att regeringen bidrar till en fond som hjälper fattiga länder att ta hand om skador som uppstår av klimatförändringar. Partiet kräver också att Sverige ställer sig bakom ett stopp för subventioner till fossil energi i hela EU senast 2025.

På en pressträff kritiserade Centerns partiledare Muharrem Demirok och EU-parlamentarikern Emma Wiesner regeringens klimatpolitik.

– Regeringen åker helt tomhänt till Dubai, säger han.

– Det enda svaret man kommer presentera är mer kärnkraft.

Wiesner lyfter två krav på regeringen i samband med FN:s klimattoppmöte i Dubai.

Det ena är att Sverige ska bidra med 50 miljoner dollar till ”loss and damage”-fonden, en internationell fond som ska hjälpa fattiga länder att ta hand om skador som uppstår på grund av klimatförändringar, till exempel översvämningar.

Enligt Wiesner är fonden viktig för fattiga länder och erbjudanden om att bidra till fonden kan därför underlätta förhandlingarna i Dubai.

Det andra kravet är att regeringen tydligt gör klart att Sverige ställer sig bakom att sätta stopp för subventioner till fossila bränslen i hela EU senast 2025.

På pressträffen lyfte C även klimatåtgärder på hemmaplan i Sverige. Partiet vill att statliga myndigheter får i uppdrag att inventera sina tak för att se var det är lämpligt att sätta upp solceller.

Enligt Demirok har Sveriges offentliga tak en stor potential för att leverera solenergi.