Radar · Inrikes

Rapport visar: Stora brister i F-kassans utredningar

En ny rapport visar brister i Försäkringskassans beslut om avslag om ersättning.

Försäkringskassan har inte gjort tillräckliga utredningar i flera ärenden där ansökan om sjukpenning och aktivitetsersättning fått avslag. Det visar en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF).

I 11 procent av de 455 slumpmässigt utvalda avslagsbesluten, från 2018 och ett år framåt, finns så tydliga brister att personer felaktigt kan ha blivit utan ersättning.

I ytterligare 37 procent av ärendena som undersökts finns kvalitetsbrister i vissa delar av utredningen eller brister i kommunikationen om varför myndigheten planerar att fatta beslut om avslag.

ISF har på regeringens uppdrag granskat hur Försäkringskassan tillämpar den lagstadgade utredningsskyldigheten.

”Det är ett problem att mer än var tionde person som får avslag på sin ansökan om ersättning får det utan att Försäkringskassan har utrett ärendet tillräckligt. Den enskilda personen har ofta sämre kunskap om kraven i regelverket än Försäkringskassan, och kan vara helt beroende av ersättningen för sin försörjning”, säger Louise Grönqvist, projektledare på ISF, i ett pressmeddelande.

Läs även: Efter alla avslag – nu synar Försäkringskassan sig själv

Läs även: Tusentals får avslag – 17 forskare kräver bättring av Försäkringskassan

Läs även: Irja nekas sjukpenning – trots allvarlig sjukdom: ”Många utförsäkras på helt bisarra grunder”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV