Energi · Syrekvisset

Syrekvisset

Välkommen till Syres kviss! Ja, eller quiz, eller frågesport om du så vill. Med frågor om aktuella händelser, samhällsfrågor och annat som kan vara kul att veta. Facit hittar du längst ner.

Delar av Sveriges så kallade viltvård ska upphandlas, i stället för att Jägareförbundet tar hand om det hela. I upphandlingen ingår bland annat klövviltförvaltning. Vilka av följande djur lever vilt i Sverige och har klövar?

1 Vildsvin, rådjur, mufflon

X Älg, hjort och ren

2 Samtliga ovanstående

2

Sverige ”står på tröskeln till en ojämlikhetsexplosion” enligt Daniel Suhonen, som Syre intervjuade i veckan. Han är chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, och kallar sig själv ”socialdemokratins politiska gren”. Men vad kallar han den 750 sidor tjocka boken som Katalys nu har släppt? 

1 En fackbok för arbetarklassens återkomst

X Das Kapital för 2020-talet

2 En klassbibel

3

Intresseorganisationen Äkta vara vill att det vi äter ska innehålla vad deras namn beskriver och utnämner varje år en vara till Årets matbluff, efter allmänhetens omröstning. Vad vann antipriset i år?

1 Ölkorv utan öl

X Smördeg utan smör

2 Pepparkakor utan peppar

4

Numera rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken i Sverige under rusningstid, och den som ogillar engångsartiklar har säkert ställt sig frågan om ett tygmunskydd är lika säkert. I veckan uttalade sig Världshälsoorganisationen WHO i ämnet, och menar att flergångsmunskydd av tyg är säkra – i vissa fall. När kan du använda tygmunskydd, enligt WHO?

1 Om du kokar munskyddet efter varje användning

X Om du är frisk och under 60 år

2 Som reservlösning om dina kirurgiska engångsmunskydd har tagit slut

5

Med kampanjen ”Tyst skog” vill Naturskyddsföreningen uppmärksamma att den biologiska mångfalden våra svenska skogar är i akut kris. Kampanjnamnet anspelar på Rachel Carsons bok Tyst vår som kom ut år 1962 och bidrog till… ja vadå?

1 Förbud mot miljögiftet DDT

X Fridlysning av ett stort antal hotad skogsfåglar

2 Stopp för klorblekning av papper, vilket släpper ut dioxiner

6

Lisa Gålmarks skrev i veckans Under ytan om djurrätt som demokratisk tradition, och nämner en rad termer varav vissa har koppling till djur. Vilken är inte en av dem?

1 Zoonos

X Speciesism

2 Ableism

*

*

*

*

*
FACIT: 1: 1, 2: 2, 3: X, 4: X, 5: 1, 6: 2