Radar · Miljö

Cykelrabatt – och fyra andra nya miljölagar år 2022

Från och med årsskiftet kan arbetsgivare som vill att de anställda ska börja cykelpendla få skattelättnader om de köper in cyklar.

Vid årsskiftet 2022 införs fem nya lagar som kan förbättra för miljön. Det handlar bland annat om skattelättnader för cyklar, förenklade regler för att dra elledningar och straff på 800 kronor för att slänga en fimp.

Skattelättnader för cyklar

Arbetsgivare som vill få sina anställda att börja cykelpendla till jobbet kan nu få skattelättander för att köpa in cyklar till arbetsplatsen – cyklar som de anställda kan använda för privat bruk. Det handlar både om trampcyklar och elcyklar, förutsatt att alla tillsvidareanställda får ett sådant erbjudande. Skattelättnaden omfattar både cyklar som folk använder under längre period och som tillhandahålls mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool.

Straff för nedskräpning

Det är olagligt att skräpa ned, och efter årsskiftet tas undantaget bort gällande små föremål. Att slänga exempelvis ett tuggummin, kolapapper eller cigarettfimpar kan då ge böter på 800 kronor.

Åtgärder mot engångsplast

Förbud införs mot bland annat bestick, sugrör, ballongpinnar, tops och muggar som består av mer än 15 procent plast. Dessutom förbjuds tallrikar, muggar och matlådor av expanderad polystyren (cellplast och frigolit). Förordningarna förbjuder också användning av konfetti utomhus. Lagändringen innebär även bland annat att det ska bli möjligt att få till exempel snabbmat eller dryck serverad i ett flergångsalternativ.

Krav på klimatdeklaration för byggnader

Byggherren ska ansvara för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket när en ny byggnad uppförs. Klimatdeklarationen ska spegla den klimatpåverkan som uppstår vid uppförandet av en ny byggnad.

Underlättnader för elanvändning

Två nya lagar införs som underlättar omställningen till förnyelsebar energi. Dels ges Svenska kraftnät tillåtelse att bygga ut elproduktion till havs, till exempel vindkraftverk.

Dels förenklas reglerna för att dra elledningar. Det innebär att det utan tillstånd går att dra ledningar mellan till exempel en byggnad med solceller till en närliggande byggnad.

Dessutom utökas möjligheten att bygga ut och driva laddningsanläggningar för fordon vid trafikleder utan att det krävs tillstånd för ledningarna. Det innebär bland annat att det befintliga nätet för vägbelysningen skulle kunna användas för att bygga ut laddningsstationer. En sådan förändring underlättar också för satsningar på elvägar.

Läs mer:

Redan en bilfri resa per dag ger klimatnytta

Sveriges stränder rensades på 13 ton skräp

Utbyggnad av vindkraft till havs kan hota tumlare