Radar · Morgonkollen

Redan en bilfri resa per dag gör klimatnytta

London är en av de sju städer som ingår i den nya studien.

Om Europa ska lyckas sänka utsläppen från persontransporter i tid för att nå klimatmålen är det mer realistiskt att byta kortare bilresor mot cykel eller gång än att bara lita på att elbilar och biodrivmedel ska lösa problemet, enligt ny internationell studie.

Sedan 1990 har Europas utsläpp av växthusgaser minskat inom i stort sett alla sektorer utom transportsektorn. Den står för ungefär en fjärdedel av Europas klimatutsläpp, och tidsplanerna för att klara klimatmålen genom att byta till biobränslen, eller byta ut den fossila fordonsflottan mot elfordon, ifrågasätts allt mer.

Därför måste vi även börja lösa våra vardagstransporter på energimässigt smartare sätt, menar en internationell forskargrupp, som i två års tid har studerat resvanor hos cirka 4 000 vuxna personer i sju europeiska städer.

Små beteendeförändringar

Nyckeln är att byta enstaka bilresor mot cykel, gång eller kollektivtrafik, skriver forskarna i studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Global Environmental Change. Det kan ge jämförelsevis effektiva och snabba utsläppsminskningar med ganska små beteendeförändringar.

– Det här är något som går att göra redan i dag och som ger omedelbar effekt. I vår studie ser vi att det verkligen kan göra skillnad, om det görs regelbundet, säger studiens huvudförfattare Christian Brand, transport- och miljöforskare vid University of Oxford i Storbritannien, till TT.

Majoritet korta resor

Till exempel skulle det enligt studien räcka med att var tionde bilburen stadsbo i Europa väljer att ta cykel i stället för bil under en enda av dagens i genomsnitt tre resor för att minska de totala utsläppen från Europas biltrafik med cirka tio procent. Om denna bilfärd i stället ersätts med kollektivtrafik blir utsläppsminskningen ungefär tre procent.

De resor som avses i studien är kortare färder, upp till tio kilometer – vilket i de sju studerade städerna utgör majoriteten av de dagliga bilresorna. Sådana korta bilresor ger dessutom upphov till oproportionerligt höga utsläpp per kilometer, påpekar forskarna, bland annat på grund av kallstarter.

– Även om inte alla sådana bilresor kan bytas mot cykel så finns det en mycket stor potential att minska utsläppen här, säger Christian Brand.

"Försiktigt i underkant"

TT: I vilken utsträckning är det realistiskt att välja bort bilen för dessa resor – en anledning till att välja bil kan ju vara att man har mycket packning, ska skjutsa sina barn eller för att man inte är i fysisk form av cykla?

– I tidigare studier har vi intervjuat personer om just den saken, och kommit fram till att drygt 40 procent av de här resorna i stadsmiljö kan ersättas med vanlig cykel, och närmare 70 med elcykel. Så jag skulle säga att vårt exempel är försiktigt i underkant, säger Christian Brand.

Fakta: Transportvanor i sju städer

• Forskargruppen har analyserat detaljerade resedagböcker från cirka 4 000 vuxna personer i London, Antwerpen, Barcelona, Wien, Örebro, Rom och Zürich och beräknat utsläppen från de dagliga resorna.
• I genomsnitt alstrar persontransporterna 3,18 kilo koldioxid per dag. 70 procent av dessa utsläpp kommer från biltransporter.
• Utsläppen för de olika transportslagen beräknas på hela livscykeln, inklusive tillverkning, bränslen, återvinning med mera.
• Enligt dessa beräkningar ger en bilresa 30 gånger högre utsläpp av koldioxid per kilometer jämfört med cykel.
Källa: The climate change mitigation impacts of active travel: Evidence from a longitudinal panel study in seven European cities (Global Environmental Change, 2021)