Radar · Miljö

Storföretagen ska minska på affärsresor

Affärsresandet måste minska för miljön.

De stora stora börsbolagen vill minska sina affärsresor. Det visar en genomgång som Svenska Dagbladet gjort.

Flera av Sveriges största bolag, SEB, Volvo och Telia, har ambitionen att minska sina flygresor.

Resebranschorganisationen SRF justerar nu sin prognos nedåt för framtida resande och förutspår att affärsflyget går ned med 50 procent efter pandemin.

Vid en rundringning till några av de största svenska bolagen har tidningen ställt frågor om stora svenska företags policy kring affärsresandet.

”Flygresor står för en betydande del av det klimatavtryck som banken genererar i sin egen verksamhet. Det blir därmed ett naturligt ställe att börja på.”, svarade Henrik Westman, tillförordnad kommunikationschef på SEB.

Han svarar vidare att bankens mål syftar till att minska bankens egen klimatpåverkan och siktar på att utsläppen av växthusgaser från energikonsumtion, pappersförbrukning, tjänstebilar och affärsresor ska vara närmare noll senast 2045.

”Under pandemin har resandet varit i princip noll och vi har alla lärt oss att digitala möten ofta fungerar riktigt bra”, svarade AB Volvo presschef Claes Eliasson.

SvD skriver att liknande signaler kommer ifrån Telia och H&M och är något som Ericsson redan aviserat när företagets kvartalsrapport presenterades i april 2021.

Ericsson vd Börje Ekholms sa då att ambitionen var att minska resandet kraftigt, och hänvisade till att det var bra både för miljön och livskvaliteten.

Men fler sektorer inom företagens verksamhet behöver ställas om för minska klimatpåverkan – inte minst vad gäller inom investeringar och finansiering.

Kritiken varit stor mot att banker fortsätter investera i fossila bränslen. Ett förslag från två aktieägare om att avveckla all utlåning och alla investeringar till fossil verksamhet som lades fram vid banken SEB:s årsstämma i april 2021 röstades ner.

Läs mer: 
Digitala möten har minskat utsläpp

Sebs aktieägare sa nej till att avveckla fossil utlåning

Miljardlån från svenska banker till fossil lån