Radar · Miljö

Digitala möten har minskat utsläpp

En vanlig situation för många den senaste tiden.

Flera myndigheter har minskat sitt tjänsteresande och ersatt fysiska möten med digitala, visar en nordisk forskningsstudie. Tydliga reserestriktioner och möteskvalitet är dock en förutsättning för att den klimatsmarta utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning.

I rapporten presenteras 22 fallstudier från universitet, myndigheter, organisationer och företag i de nordiska länderna. Exempelvis har Göteborgs universitet gått från 7 000 timmar digitala möten under 2013 till 38 500 timmar under förra året, uppger ST:s tidning Publikt. Flera företag säger sig ha minskat antalet affärsresor med upp till 78 procent efter att ha introducerat och förbättrat virtuella möten.

Samtidigt blir resorna inte färre utan en tydlig policy från ledningen; det måste finnas en genuin vilja att förändra möteskulturen, enligt studien. Man har också kunnat se att minskat resandet till följd av digitala möten har vägts upp av ökad efterfrågan på resande på grund av ekonomisk tillväxt, växande marknader och billigare transportmedel.

Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer som bland annat innefattar utbildning av anställda i att ha bra digitala möten, vikten av reserestriktioner och integrering av digitala möten i organisationen.

Undersökningen har genomförts under ledning av Trafikverket inom ramen för projektet Remm, ett regeringsuppdrag med målsättningen att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter.