Radar · Miljö

SEB:s aktieägare sa nej till krav på att avveckla fossil utlåning

Inför SEB:s årsmöte hade två motioner om att avveckla bankens utlåning till fossil verksamhet lämnats in.

Avveckla all utlåning och alla investeringar till fossil verksamhet. Det la två aktieägare som förslag inför banken SEB:s årsstämma i förra veckan. Men fick nej.

Bankers utlåning är höljt av stor sekretess. Men genom att konsultera specialdatabaser kunde Fair finance guide visa hur svenska storbanker lånat ut över 450 miljarder kronor de senaste fem åren till fossila bolag.

– Det har tutat på i ungefär samma storlek sedan Parisavtalet slöts 2015, konstaterade Jakob Köning på Fair finance guide i samband med att Syre intervjuade honom.

Läs mer: Ny rapport: Miljardutlåning från svenska banker till fossila bolag

Högst utlåning av de fyra storbankerna stod banken SEB för (158 miljarder i utlåning mellan 2016 och 2020). Bland annat till företagen Uniper och RWE som driver kolkraftsverk och kolgruvor. Men även till bolag som utvinner eller har köpt licens för att utvinna olja i Arktis.

Inför bankens årsstämma i veckan hade flera aktieägare ställt banken till svars. Två hade också skickat in motioner, där de föreslog att den fossila utlåningen skulle avvecklas.

– Det problematiska är att de inte följer Parisavtalet, säger Elisabeth Dahlerus Dahlin som är en av de aktieägare som la en motion.

"Tyvärr väntat"

Även Rolf Lindahl som är kampanjledare på Greenpeace hade lagt en motion, där han krävde att banken senast 2025, enbart skulle finansiera företag och projekt som ligger i linje med Parisavtalet 1,5 graders mål.

Men nu står det klart att varken Elisabeth Dahlerus Dahlin eller Rolf Lindahl fick tillräckligt stöd från övriga av bankens aktieägare. Det har SEB bekräftat för Syre.

– Det var väntat, tyvärr. Jag tror att för de här stora institutionerna är det bara lagstiftning som gäller, jag tror inte att de har förmågan att vända det här fartyget utan handfast hjälp från regeringen, säger Elisabeth Dahlerus Dahlin.

– Det är kanske inte var oväntat men samtidigt oroande, finansiella aktörer som SEB behöver växla upp betydligt mer i sitt bemötande av klimatkrisen. Vill man vara en seriös aktör som tar klimatkrisen på allvar kan man inte fortsätta finansiera fossila bränslen i den utsträckning som SEB tillåter, trots sin nya policy, säger Rolf Lindahl.

Vill påverka företagen i rätt riktning

Inför omröstningen hade banken valt att ge sin syn på motionerna på årsstämmans hemsida, svar som går att läsa här och här. Bland annat skriver de att bankens åtaganden gentemot FN:s klimatmål och Parisavtalet inte står i motsats till ha kunder med stora klimatavtryck.

”SEB har valt att engagera sig för att vara en del av den omställningen i de fall där detta är möjligt, och vara med och påverka och stötta våra kunder i deras arbete för att minska sitt klimatavtryck.”

Och

”Allteftersom vi är med och möjliggör och påskyndar omställningen hos våra kunder kommer också bankens exponering mot fossila bränslen att minska. SEB tar även andra steg för att minska denna exponering”, skriver banken bland annat.

Banken hänvisar också till sin branschpolicy för fossila bränslen som uppdaterades i februari 2021. Den inkluderar bland annat en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot kol och okonventionell olja samt att alla fonder kommer att utesluta fossila bränslen under det första kvartalet 2021. Men också att banken ”stärker riktlinjer gällande känsliga miljöområden såsom Arktis”.

– För att vara en affärsbank är SEB:s nya policy förhållandevis radikal. Samtidigt ställer den inte de krav som behövs för att vi ska klara klimatmålen, sa Jakob König på Fair Finance Guide i ett uttalande, efter att ha analyserat policyn och beskrev hur den fortfarande gör det möjligt för banken att göra ”anmärkningsvärda fossilaffärer”.

Policy full av "kryphål"

Bland annat genom att den tillåter fortsatt finansiering av företag som utvinner olja i Arktis. Gränsen banken satt i den nya policyn är att upp till fem procent av ett företags intäkter får komma från utvinning i Arktis och 15 procent, om området de utvinner olja från ligger på den del av Arktis som ryms på den norska kontinentalplattan.

– Det innebär att de kan fortsätta att finansiera flera av företagen som vanligt, för det är få företag som har en så stor andel av sin verksamhet som är just relaterad till oljeutvinning i norska Arktis, säger Rolf Lindahl, på Greenpeace.

Kritik som han också uppmärksammat banken på under en digital frågestund som arrangerades ett par dagar före årsstämman.

”Med den uppdaterade fossilpolicyn tog vi ett stort steg framåt, men det finns självklart betydligt mer att göra. Fossilpolicyn är ett dokument som kommer att uppdateras årligen eftersom vi är medvetna om behovet av att följa utvecklingen i vår omvärld”, skrev banken bland annat i det svar han fick.