Zoom

Ny forskning: ”Pensionen är en basinkomst för äldre som jobbar”

Pensionen tycks vara orsaken till att personer som är 60 år och äldre känner större frihet och tillfredställelse av att jobba, visar ny forskning.

Arbetstagare över 60 år blir allt nöjdare med sina jobb ju äldre de blir. Det visar två nya studier. En starkt bidragande orsak är pensionen. ”Pensionen är en basinkomst för äldre,” säger Loretta Platts, docent i psykologi, som menar att en basinkomst troligtvis skulle få samma effekt på arbetskvaliteten om den infördes även för andra.

Efter 60 år händer något i arbetslivet. Ju äldre man blir desto mer upplever man sitt arbete som mindre ansträngande och mer tillfredsställande. Stressen minskar, arbetsvillkoren blir bättre och mer flexibla. Du får mer kontroll över din arbetstid och arbetet blir mindre farligt.

Det har två studier från Stockholms universitet nyligen kommit fram till. Den främsta orsaken till det ökade välmåendet i arbetslivet verkar handla om att personerna hade en ekonomisk trygghet i form av pension.

– Många sade: Vad fint det hade varit om jag hade kunnat jobba på det här sättet när jag var yngre, säger Loretta Platts, docent i psykologi och en av de forskare som har gjort ena studien.

Innan forskarna började intervjua pensionärerna hade de funderat över om det ökade välmåendet, som visade sig statistiskt, berodde på att mer erfarenhet gjorde jobbet lättare att utföra.

Men något förbryllade dem. Den förbättrade tillfredsställelsen i arbetslivet sammanföll med sextioårsåldern, alltså samtidigt som regelverket ändras kring pensionerna. Vid exempelvis 65 infaller den allmänna pensionsåldern.

Att välmåendet skulle bero på ökad erfarenhet i arbetslivet var inte heller något som kom fram i de intervjuerna som gjordes med 25 av pensionärerna.

– Ingen har sagt att det berodde på att jag var mer tillfreds för att jag var mer erfaren, säger Loretta Platts,

Pensionen gav mer frihet och trygghet i arbetslivet

I stället kom alltså forskarna fram till att pensionen sannolikt var den främsta orsaken. Pensionen gjorde att arbetstagarna fick större makt gentemot arbetsgivaren. De vågade säga nej till jobb de inte var sugna på. Dessutom fick de mer flexibla arbetstider. De kunde välja mer när de ville jobba och inte, och kunde jobba kortare veckor, vilket öppnade upp för mer fritidsaktiviteter.

Genom de kortare arbetstiderna fick de också bättre återhämtning, och kunde hålla sig borta från konflikter och oönskade arbetsuppgifter.

– Vi fann att arbetande pensionärer har speciella relationer till sina jobb. Även om de uppskattar sina jobb, ser de till att skydda sig mot avigsidorna med att arbeta, säger Loretta Platts.

Loretta Platts, docent i psykologi och en av forskarna som har gjort studierna som tycks visa att pensionen gör att äldre arbetstagare har lättare att sätta gränser mot sina arbetsgivare
Loretta Platts, docent i psykologi och en av forskarna som har gjort studierna som tycks visa att pensionen gör att äldre arbetstagare har lättare att sätta gränser mot sina arbetsgivare. Foto: Henrik Dunér

”Pension är en basinkomst för äldre”

Under arbetet med studierna började forskarna diskutera likheterna mellan pension och basinkomst, även kallat medborgarlön.

Basinkomst innebär att alla människor inom ett geografiskt område får en summa pengar som det går att leva på. De behöver inte prestera något särskilt för att få basinkomsten eller redovisa vad de gör med den. Pengarna trillar in på kontot ändå.

– Det är mer eller mindre vad en pension är – en basinkomst för äldre. Det är spännande att vi accepterar idén om basinkomst för äldre, trots att vi har en massa människor som kan jobba längre, säger Loretta Platts.

Hon lyfter att gruppen pensionärer är väldigt olika. En del i 65-årsåldern är lika friska som vilken 55-åring som helst och skulle kunna jobba utan problem. Vissa har haft svårt att arbeta under många år innan de blir ålderspensionärer. Ändå är pensionen inte behovsprövad, utan ges till alla efter 65.

– Som samhälle har vi kommit överens om att den här gruppen ska få pengar varje månad utan att de behöver göra något för det. Pensionen är en basinkomst, särskilt när det gäller garantipensionen, säger Loretta Platts.

Själv har hon aldrig tidigare intresserat sig för basinkomst, men efter att ha gjort studien började hon ändå fundera över hur det skulle påverka även andra arbetstagares situation om en basinkomst infördes för alla.

– Jag trodde aldrig att jag skulle landa i den slutsatsen, men det är rimligt att en basinkomst som gavs till alla skulle ha samma effekt på arbetskvaliteten som för pensionärerna. Du skulle kanske kunna jobba mindre intensivt och slippa utbrändhet, säger Loretta Platts.

Samtidigt hänger det ihop med hur hög en sådan basinkomst skulle vara. Skulle den vara låg, så att du knappt kunde leva på den, skulle ju förhandlingsutrymmet mot arbetsgivaren minska, och effekten på arbetskvaliteten inte bli lika stor. Därtill finns det andra som ifrågasätter hur en basinkomst skulle påverka arbetsmarknaden i stort.

Mindre effekt hos fattigpensionärer

Och just hur hög ens månatliga inkomst är påverkar även pensionärerna. För det är inte alla som känner större frihet i arbetslivet efter pensionen än innan. Många kvinnor har väldigt låg garantipension, och då blir extrajobb viktigt.

Det finns också en grupp pensionärer som inte har rätt till garantipensionen – de som har bott i Sverige under kortare tid än 40 år.

– Har du kommit till Sverige i vuxen ålder blir det väldigt svårt att jobba dig till en rimlig pension. Det kan nog bli ännu mer utav en chock om du har varit välbetald när du arbetade, säger Loretta Platts.

Den gruppen har istället ofta rätt till äldreförsörjningsstöd, men villkoren kring det stödet är helt annorlunda än pensionen. Jobbar du dras pengar av från äldreförsörjningsstödet krona för krona, i varje fall om du tjänar mer än 24 000 kronor per år.

I studien intervjuade forskarna bland annat en pensionär som invandrat som vuxen, och som ville jobba. Hen var väldigt högutbildad och hade haft kvalificerade yrken, men i slutändan fick hen behålla så lite av lönen att det inte var värt.

– Nu lever pensionären på en pension som är knappt adekvat, säger Loretta Platts, som kan hålla med grupper som Tantpatrullen om att utformningen av dagens svenska pensionssystem missgynnar kvinnor och personer som invandrat till Sverige.

Fotnot: Även den som har garantipension och har beviljats bostadstillägg kan få avdrag om du arbetar, men då på bostadstillägget, och endast om du har jobbat mer än fribeloppet på över 103 000 kronor, eller om du har mycket i förmögenhet. Bostaden räknas dock aldrig in som förmögenhet.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna (Syre 25/3 2021)

Professor: Jobbskatteavdraget kan delfinansiera en basinkomst (Syre 15/7 2021)

Sex förslag: Så skulle en basinkomst kunna se ut i Sverige (Syre 21/4 2021)

Risk för att basinkomst gör fler till gig-jobbare (Syre 19/4 2021)