Radar · Miljö

Inget ”Parisavtal” för att rädda den biologiska mångfalden i år

Enligt den mellanstatliga organisationen IPBES försvinner fler arter nu än vad det någonsin gjort tidigare under människans tid på planeten.

Förlusten av biologisk mångfald har framställts som en ödesfråga i paritet med klimatkrisen. I år skulle ett nytt avtal slutas för att stoppa den eskalerande förlusten av arter. Men nu skjuts det upp för tredje gången, berättar Torbjörn Ebenhard, en av Sveriges förhandlare för miljötoppmötet COP15.

Mötet i den kinesiska staden Kunming i oktober var tänkt att resultera i vad som liknats vid ett Parisavtal för den biologiska mångfalden. Bara en månad före klimattoppmötet i Glasgow. Det har gjort att många satt sina förhoppningar till att arbetet med att läka vår sargade natur och stabilisera klimatet, skulle gå hand i hand.

Men något ”Parisavtal” för den biologiska mångfalden kommer det inte bli i år. Något som Kina själva också bekräftade under onsdagen. Toppmötet som redan skjutits fram på grund av pandemin vid två tillfällen, kommer förvisso att öppnas i oktober så som planerat. Men det kommer endast att besökas av utländsk personal som redan är stationerad i landet, berättar Torbjörn Ebenhard.

– Kina vill se ett hybridmöte och med det menar de att man vill öppna partsmötet, ha lite inledande statements men inte några egentliga förhandlingar, det ligger nästa år då vi kan göra det helt och hållet fysiskt, säger Torbjörn Ebenhard.

På grund av svårigheterna med att samordna världens delegationer digitalt, är man sedan tidigare överens om att inga beslut ska tas virtuellt. Därför blev det omöjligt att sluta ett nytt avtal i år, enligt Torbjörn Ebenhard.

Ett första utkast på avtalet har släppts

– Det innebär att det partsmöte som öppnar i oktober inte har det underlag som behövs, säger han.

Men förberedelsearbetet för ett nytt avtal inom ramen för Konventionen om biologisk mångfald (CBD) är ändå i full gång, berättar Torbjörn Ebenhard. I mitten av juli släpptes ett första utkast på det nya avtalet av konventionens sekretariat, efter att ha fått input från alltifrån intresseorganisationer till stater. Den texten nagelfars nu av delegationer världen över.

– Vi har hållit på hela sommaren. I den inre krets som jobbar med EU:s koordinering hanterar vi input dagligen, kvällar och nätter, säger Torbjörn Ebenhard.

Förhoppningen är att bli färdig med EU:s gemensamma ståndpunkt kring utkastet på avtalet före helgen. För på måndag börjar diskussioner inom den arbetsgrupp som ska samordna alla världens länders synpunkter på texten.

Om slutresultatet kommer att leva upp till förhoppningarna om ett avtal med potential att kunna rädda världen från vad som beskrivits som ett sjätte massutrotande av arter, är därför för tidigt att sia om. Men världsnaturfonden WWF som kommenterade det första utkastet i samband med att det blev officiellt den 12:e juli, höjde en varningens flagg och riktade kritik mot vad de menade var en text som ”inte reflekterade den ambition som skulle krävas för att vända tidvågen i naturkrisen”.

”Texten behöver inkludera mätbara mål för naturen likt sådan som vi har för klimatet. Det är av största vikt att vi definierar lämpliga vetenskapligt baserade mål och låter regeringar, företag, investerare och konsumenter att alla medverka till det målet”, säger Marco Lambertini, miljöorganisationens generaldirektör i ett uttalande.

Påverkar hela samhället

Miljöorganisationen vill också se mål om ett halverat fotavtryck från konsumtion och produktion till 2030. Torbjörn Ebenhard säger att förslag på hur miljökostnaderna för vår konsumtion och produktion ska mätas, nu diskuteras inom CBD. Men att det snabbt blir ”väldigt komplicerat”.

– Det finns förslag på hur det skulle kunna mätas med olika metoder och indikatorer. Men när man bryter ned det blir det snabbt mycket komplicerat. Så vi försöker hitta sådant som är mer övergripande, säger han och fortsätter:

– Det handlar om att komma ifrån det här med att biologisk mångfald handlar om skötsel av vackra naturområden till att se det som något som påverkar hela samhället, där allas agerande spelar roll och produktion av varor och tjänster är stora delar i det här.

Vilken betydelse har det för den biologiska mångfalden att det inte ser ut att bli något avtal i år?

– Det har jättestor betydelse för den biologiska mångfalden att vi får till de här nya målen, det vore en politisk markering att vi tycker detta är viktigt och att arbetet måste komma igång. Men det är bättre att vi kan sitta ned i ett möte tillsammans och fatta genomtänkta beslut än att göra något som folk inte tycker att de varit med om att besluta om för att de haft svårt att koppla upp sig.

I en tidigare version av den här artikeln löd rubriken Uppgifter: Inget ”Parisavtal” för att rädda den biologiska mångfalden i år. Efter att Kina bekräftat uppgifterna, har artikeln uppdaterats. 

Läs mer:

Prisade professorn om eskalerande naturkrisen: ”Borde vara förtesidesstoff”

Världens arter illa ute när COP15 skjuts upp – igen

Greta kritiserar ”tomma löften” på FN:toppmöte om biodiversitet

Länder lovar krafttag för att minska utrotningen av arter