Radar · Miljö

Greta kritiserar ”tomma löften” på FN:toppmöte om biodiversitet

Miljöaktivisten Greta Thunberg var kritisk till de uttalanden som världsledare gjorde under årets viktigaste FN-toppmöte för att skydda den biologiska mångfalden.

Under onsdagens FN-toppmöte om biologisk mångfald var förväntningarna skyhöga. Men redan en timme in på mötet twittrade aktivisten Greta Thunberg om ”cyniska löften”.

När Kinas ledare pratade via en videolänk i FN:skrapan i New York hade han världens ögon på sig.

Det var dags för ”supermötet” som skulle ge rätt förutsättningar, med starka uttalanden och utfästelser, inför nästa års COP15 i Kunming, som i bästa fall kan ge ett ”Parisavtal för den biologiska mångfalden”.

Men enligt flera miljöorganisationer, kom förväntningarna på skam. Xi Jinping som hade möjlighet att sätta ribban, talade vackert om naturen utan att göra några starka utfästelser, likt det han gjorde förra veckan på klimatområdet (läs dagens zoom).

”Brist på substans”, twittrade Li Shuo, från Greenpeace.

Istället var det Brasiliens president Jair Bolsonaro som skapade rubriker, genom att attackera vad han kallade ”internationell girighet” i Amazonas samtidigt som han försvarade landets rätt att utnyttja naturresurserna.

– Det är precis det vi planerar att göra med den enorma rikedom som finns inom det brasilianska territoriet, sa han.

Greta - inte imponerad

Ett annat budskap stod de över 70 länder som skrivit på Leaders pledge for nature, ett dokument med tio punkter med åtgärder och initiativ för att främja den biologiska mångfalden.

– Det signalerar allvaret – nu vill vi se att detta också omsätts i handling genom att Sverige både driver på i internationella sammanhang och gör konkreta insatser på hemmaplan, sa Åsa Ranung, senior policyrådgivare på WWF, till Syre inför mötet.

Men Greta Thunberg var inte imponerad, istället valde hon att tweeta ut en kritisk artikel av The Guardian kolumnisten George Monbiot – som skrev ”Med några års mellanrum samlas regeringar för att göra högtidliga utfästelser om hur de ska försvara världen, bara för att bryta de så fort bläcket har torkat”.

”Ett måste att läsa för att förstå de skrattretande, cyniska och tomma löften och ”åtaganden”, som fortfarande sker, skrev Greta Thunberg.

"Utan motstycke i mänsklighetens historia"

Tillståndet för den biologiska mångfalden i världen är allvarlig. Forskare menar att världen är på väg in i ett sjätte massutrotande av arter – och konventionen om biologisk mångfald som slöts i Rio 1992, har än så länge inte lyckats vända utvecklingen.

Den senaste rapporten som konventionen levererade, konstaterade att inte ett enda av de mål som sattes i japanska Aichi 2010, kommer att nås till 2020.

Nya mål och åtgärder är planerade att beslutas om i Kunming i Kina i maj, då COP15 ska gå av stapeln.

– Förlusten av biodiversitet är utan motstycke i människans historia och trycket intensifieras, varnade Konventionens generalsekreterare Elizabeth Maruma Mrema i september.

Läs mer: Länder lovar krafttag för att minska utrotning av arter, Syre 28 september

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV