Radar · Miljö

Länder lovar krafttag för att minska utrotningen av arter

Knölvalar som hjälps åt när de jagar.

Över 60 länder har i dag signerat ett gemensamt åtagande för att hejda förlusten av biologisk mångfald. Men ambitionen är långt ifrån tillräcklig, enligt Torbjörn Ebenhard, forskningsledare på centrum för biologisk mångfald på SLU.
– Det är ett minimum av vad som behöver göras, säger han.

Åtagandet som kallas ”Leaders pledge for nature” kommer dagar innan regeringschefer världen över ska delta i årets viktigaste möte för skyddet av den biologiska mångfalden.

Ett högnivåmöte i FN där länder världen över förväntas visa sina ambitioner inför de förhandlingar som sker inom ramen för Konventionen för biologisk mångfald, som är planerade till nästa år.

– Om vi ska rädda vår framtid och planeten behövs insatser för både den biologiska mångfalden och klimatet, det är två kriser som är tätt sammanvävda, säger Åsa Ranung, senior policyrådgivare på WWF.

Åtagandet som stöttas av bland annat WWF har skrivits under av Sveriges statsminister Stefan Löfven. Men också av andra världsledare, så som Frankrikes premiärminister Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson.

Uppmaning i tio punkter

Texten signalerar att det är allvar.

”Vi befinner oss i ett planetärt nödtillstånd: de sammanlänkade kriserna som rör biologisk mångfald, degraderingen av ekosystem och klimatförändringar – drivet till stor del av ohållbar produktion och konsumtion, kräver omedelbara åtgärder”.

I tio punkter stakar sedan Leaders pledge for nature ut en väg framåt, där länderna lovar att ta krafttag mot alltifrån utsläpp av plastföroreningar till att göra det jordbruk som i dag skadar naturen – hållbart.

– Det signalerar allvaret – nu vill vi se att detta också omsätts i handling genom att Sverige både driver på i internationella sammanhang och gör konkreta insatser på hemmaplan, säger Åsa Ranung, senior policyrådgivare på WWF.

"Lägre än så vill vi inte gå"

Torbjörn Ebenhard som forskningsledare på centrum för biologisk mångfald på SLU, hoppas att Leaders pledge for nature, leder till en hög ambitionsnivå i de nya mål som konventionen vill sätta.

– Det är en lägsta ribba där man positionerar sig inför förhandlingarna i Konventionen om biologisk mångfald och säger, lägre än så här vill vi inte gå. Jag tror säkert att många länder vill ha högre ambitioner men av taktiska skäl sätter man ett minimum, säger han.

Den samlade vetenskapen säger att det behövs långtgående åtgärder och högt satta mål om Konventionen i sina nya mål ska kunna stoppa förlusten av biologisk mångfald, enligt Torbjörn Ebenhard.

Något som också framgår av rapporten Global Biodiversity Outlook, som nyligen sammanställdes av CBD, där man konstaterar att drastiska åtgärder krävs om artförlusten ska kunna hejdas.

– Det rapporten säger är att det vi behöver är en genomgripande förändring, inte bara vad gäller naturvård utan också handel, ekonomi, industri och hur vi konsumerar, säger Torbjörn Ebenhard.