Radar · Basinkomst

Miljöpartister motionerar om basinkomst – partistyrelsen ointresserad

Inför Miljöpartiets kongress som startar i dag finns sju förslag om basinkomst eller system som påminner om basinkomst.

Inför universell basinkomst för alla. Det är ett av sju förslag om basinkomst, eller modeller som påminner om basinkomst, som har lämnats in till Miljöpartiets kongress med start i dag. Men partistyrelsen vill inte att frågan diskuteras alls. ”De verkar inte över huvud taget intresserade”, säger Karin Jansson, en av motionärerna.

I dag drar Miljöpartiets kongress igång. Till den har sju personer lämnat in förslag om att Miljöpartiet borde driva frågan om basinkomst, eller andra basinkomstliknande modeller. Och de är inte ensamma om att tycka så. Flera distrikt har skrivit under några av motionerna, Grön ungdom står bakom en av dem och dessutom stöds motionerna av mellan 10 till 30 andra medlemmar.

Det mest populära förslaget handlar om att införa en basinkomst enbart för de som har inga eller väldigt låga inkomster, det som kallas negativ inkomstskatt eller ibland basinkomstgaranti. Hela tre motioner handlar om detta.

En annan motion handlar om att basinkomst borde utredas. En tredje om att basinkomst borde införas för alla. En fjärde om att riksdagsgruppen och partistyrelsen borde driva frågan om basinkomst och opinionsbilda mer. ”Ta vara på varje litet möjligt steg, stort eller litet till basinkomst”, skriver motionären Karin Jansson, som får stöd av både MP Gävleborg och MP Ljusdal plus en rad enskilda medlemmar.

Dessutom föreslår en medlem att Miljöpartiet borde verka för att införa en koldioxidskatt med utdelning. Det går ut på att staten inför en koldioxidskatt på varor och tjänster som släpper ut mycket koldioxid. Intäkterna från detta delas sedan ut till hela befolkningen med en summa direkt på kontot varje månad. ”Åtgärden kan betraktas som ett frö till basinkomst”, skriver motionären.

Partistyrelsen nappar inte

Men partistyrelsen nappar inte på något av förslagen. I flera fall hänvisar de till att motionen redan är besvarad, med tanke på att Miljöpartiet sedan länge visionerar om ett trygghetssystem där alla som saknar inkomst ska garanteras stöd som går att leva på. ”Ett sådant system kallas av en del för basinkomst”, skriver partistyrelsen, som påpekar att kongressen redan år 2015 och 2019 beslutade om att verka för en statlig utredning om basinkomst, vilket de anser är rätt väg politiskt.

Att ha en koldioxidskatt med utdelning till medborgarna varje månad, anser partistyrelsen att man redan gör med tanke på Miljöpartiets skatteväxling, plus att det redan finns en generell koldioxidskatt. Men de tycker inte att utbetalningen bör ske månadsvis.

När det gäller förslaget om att införa en basinkomst för alla – även rika personer, skriver partistyrelsen att Miljöpartiet aldrig förespråkat en sådan modell. ”En sådan [modell] skulle kräva en enorm höjningar av skattetrycket, alternativt enorma nedskärningar i offentlig verksamhet som vi värnar om”, skriver partistyrelsen.

Att riksdagsgruppen och partistyrelsen borde opinionsbilda och driva frågan om basinkomst mer, säger partistyrelsen nej till. De anser att det är upp till var och en att opinionsbilda för partiets vision, men tycker samtidigt att kongressen inte borde uppmana till opinionsbildning om just basinkomst. Istället borde partiet fokusera på mer konkreta och närtida ändringar i dagens regelverk, då bland annat sjukförsäkringen har allvarliga brister, enligt partistyrelsen.

Karin Jansson, regionråd i Gävleborg och ordförande för Miljöpartiet i Gävleborg, som skrev motionen om att driva basinkomstfrågan mer, har själv lång erfarenhet av att sitta i partistyrelsen.

Vad tycker du om partistyrelsens svar på motionerna om basinkomst?

– Jag är inte det minsta förvånad. Basinkomsten är en svår kamp att ta för arbetslinjen är så stark i Sverige. Det finns en rädsla att sticka ut och behöva ta debatten i riksdagens korridorer. I andra länder är frågan inte alls lika tabu, säger Karin Jansson.

Alla motioner om basinkomst har kategoriserats för att inte diskuteras under kongressen per automatik. Det reagerade hon däremot på.

– Jag höjde ögonbrynen ganska mycket när jag såg det. Partistyrelsen verkar inte över huvud taget intresserade av att diskutera basinkomst. Det är synd, säger Karin Jansson.

Läs mer: 

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna (Syre 25/3 2021)

Så liknar Kanadas kamp för klimatet en basinkomst (Syre 10/5 2021)

Professor: Jobbskatteavdraget kan delfinansiera en basinkomst (Syre 15/7 2021)

Sex förslag: Så skulle en basinkomst kunna se ut i Sverige (Syre 21/4 2021)

Risk för att basinkomst gör fler till gig-jobbare (Syre 19/4 2021)