Radar · Miljö

Forskare uppmanar EU: Sluta outsourca miljöproblem

Regnskog och avverkad regnskog till förmån för sojaodling i Brasilianska delstaten Pará.

Europas plan om koldioxidneutralitet tar inte itu med invånarnas konsumtion, utan exporterar utsläppen till andra länder, skriver tre klimatforskare i tidskriften Nature. Bland deras förslag på lösningar finns minskat köttätande och minskad import av biobränsle.

Med EU:s så kallade gröna giv, som presenterades för ett år sedan ska unionen bli klimatneutral till år 2050. Men planen bygger på fortsatt stora utsläpp i andra delar av världen, skriver tre klimatforskare i en debatterande text i den vetenskapliga tidskriften Nature.

”EU:s medlemsstater outsourcar miljöproblemen till andra länder, och tar åt sig äran för grön politik på hemmaplan”, skriver forskarna, och syftar på att EU importerar stora mängder livsmedel – endast Kina importerar mer. Importen gör det möjligt att bedriva mindre klimatbelastande jordbruk inom unionen.

Tre femtedelar av allt kött och alla mejerivaror som konsumerades inom EU importerades år 2019, från länder som har mindre strikta miljölagar. Trots det ställer EU inte krav på hållbar produktion när det gäller importerade varor, skriver forskarna. Till exempel har Europa ökat sin skogsareal under samma period som europeisk konsumtion skapar avskogning i områden som Brasilien och Indonesien.

Forskarnas förslag: Ät mindre kött

Klimatforskarna uppmanar EU att ta in det globala perspektivet i sin gröna deal. Det kan göras genom att unionen ställer samma miljökrav på importvaror som inhemska varor, och ökar den inhemska produktionen för att minska den belastningen som jordbruket skapar i till exempel tropiska områden. För att undvika ökad klimatbelastning inom EU föreslår forskarna att man använder sig av nya tekniker, som att odla på höjden, och att modifiera växter genetiskt för att öka skördar och göra grödorna mer motståndskraftiga mot skadedjur.

De vill även se en ökad transparens kring utländska utsläpp som beror på europeisk konsumtion, något som skulle göra det möjligt att förstå och minska EU-medborgarnas totala klimatbelastning. Forskarna menar att det skulle kräva ändrade konsumtionsvanor, och de lyfter kött och mejeriprodukter som betydelsefulla bovar i sammanhanget. För att få till minskad konsumtion föreslår de information och ekonomiska styrmedel, som högre skatt på klimatbelastande livsmedel.

Därutöver föreslås i artikeln att unionen minskar sin import av grödor för biobränsle, exempelvis raps och soja: ”Att minska, eller till och med förbjuda import av råvaror för bioenergi skulle ge stöd åt hållbarhetsmål”, skriver de. 
De föreslagna lösningarna skulle ha en annan positiv bieffekt, avslutar forskarna: ”Eftersom habitatförstörelse kan öka risken för att nya sjukdomar förflyttar dig från djur till människor kan en sådan här policy också hjälpa till att undvika framtida pandemier.”

Läs även: 

Fler och värre pandemier att vänta om vi inte tar hand om djur och natur (artikel från 30 oktober 2020)

Biobränsle – räddning eller räknebluff? (artikel från 30 oktober 2020)

Syre förklarar: Bästa maten för planeten (artikel från 16 september 2020).