Radar · Miljö

Fler och värre pandemier att vänta om vi inte tar hand om djur och natur

Den utrotningshotade men tjuvjagade myrkotten har pekats ut som en misstänkt mellanvärd för coronaviruset, något som dock inte är bekräftat.

I naturen finns mellan 540 000 och 850 000 okända virus som kan sprida sig till människor. Därför måste vi ta tag i frågor som skogsskövling och köttindustri. Att förebygga en ny pandemi kostar ungefär 100 gånger mindre än att bekämpa en, konstaterar FN:s expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, i en ny rapport.

– Det finns inget stort mysterium kring orsaken till covid-19-pandemin – eller någon modern pandemi, säger Peter Daszak, ordförande för den ideella organisationen Ecohealth alliance, och som lett expertpanelens arbete med rapporten i ett pressmeddelande.

– Samma mänskliga aktiviteter som driver klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald driver också pandemisk risk genom deras påverkan på vår miljö, fortsätter han.

Det handlar om förändringar i vårt sätt att använda mark, utvidgningen och intensifieringen av jordbruket samt ohållbar handel, produktion och konsumtion – aktiviteter som stör naturen och ökar kontakten mellan vilda djur, boskap, patogener och människor.

– Det här är vägen till pandemier, säger Peter Daszak.

Man uppskattar att det i dag finns omkring 1,7 miljoner oupptäckta virus i världens däggdjur och fåglar. Uppemot 850 000 av dem skulle kunna smitta människor. Men det finns fortfarande möjlighet att undvika en ”pandemi-era”, menar forskarpanelen. Men då krävs det en ”seismisk förändring i approach från reaktion till förebyggande”.

Att satsa på förebyggande arbete skulle också vara ekonomiskt fördelaktigt. Fram till och med juli i år räknar man med att coronapandemin har kostat världen mellan 8–16 biljoner dollar, det vill säga omkring 71 000–140 000 miljarder svenska kronor  IPBES-forskarna menar att kostnaderna för att minska pandemirisken skulle kosta en hundradel av summan.

Stör vi naturen och ökar kontakten mellan vilda djur, tama djur och människor så är vi på en väg mot fler pandemier, är budskapet i IPBES rapport
Stör vi naturen och ökar kontakten mellan vilda djur, tama djur och människor så är vi på en väg mot fler pandemier, är budskapet i IPBES rapport. Arkivbild från Guna Yala i Panama. Foto: Arnulfo Franco/AP/TT.

Rapporten ger också förslag på hur man skulle kunna gå tillväga för att förebygga och minska risken för framtida pandemier. De handlar bland annat om att:

• Möjliggöra förändringar som minskar den typ av konsumtion, jordbruksexpansion och handel som ökar riskerna för en pandemi. Det skulle till exempel kunna innebära skatter på köttkonsumtion och boskapsuppfödning.

• Minska riskerna i den internationella handeln med vilda djur, bland annat genom att öka brottsbekämpningen, höja lokalsamhällenas kunskaper om risker med vilda djur i högriskområden och skapa ett mellanstatligt samarbete kring hälsa och handel.

• I högre grad värdera ursprungsbefolkningars och lokalsamhällens engagemang och kunskap i program för att förebygga pandemier.

• Uppnå större livsmedelssäkerhet och minska konsumtionen av vilda djur.

• Se till att kostnader för en pandemi räknas in i konsumtion, produktion, policys och budgetar.

• Skapa ett mellanstatligt råd om förebyggande av pandemier  för att förse beslutsfattare med bästa vetenskap och bevis för framväxande sjukdomar.

Det behöver inte heller bli så svårt, menar Peter Daszak.

– Det faktum att mänsklig aktivitet har kunnat förändra vår naturliga miljö så fundamentalt behöver inte alltid vara ett negativt resultat. Det ger också övertygande bevis på vår makt att driva den förändring som behövs för att minska risken för framtida pandemier – samtidigt som det gynnar naturvård och minskar klimatförändringen.