Radar

Pikettys upprop lanseras i Sverige

Thomas Piketty

Över 196 000 personer kräver beskattning av toppskiktet – men det räcker inte för att EU ska diskutera frågan. I Sverige fattas än så länge nästan 14 000 namn, trots att den kände nationalekonomen Thomas Piketty är en av initiativtagarna.
— Jag känner ändå hopp, säger Rosaline Marbinah, policychef på Oxfam Sverige. 

I oktober förra året drog flera kända personer och organisationer i gång uppropet ”Tax the rich”. Det går ut på att få EU att börja beskatta förmögenheten hos den allra rikaste 1 procenten av befolkningen i EU. Tanken är att pengarna ska användas till klimatomställningen, för att motverka ojämlikhet och stötta de länder som drabbas hårt av klimatkrisen.

För att EU-kommissionen ska ta ställning till medborgarförslaget krävs att 1 miljon namn samlas in i hela EU under ett års tid, och att minst sju av medlemsländerna har en viss andel av befolkningen som stöttar uppropet, enligt ett visst tröskelvärde.

Bland initiativtagarna finns bland andra den österrikiska multimiljonären Marléne Engelhorn från Tax me now, den kände franske ekonomen Thomas Piketty och Lars Koch, generalsekreterare för Oxfam i Danmark.

Störst engagemang i Frankrike

Men trots att flera kända namn och organisationer står bakom initiativet, och det är mindre än fem månader tills tidsfristen går ut, saknas fortfarande mer än 800 000 namnunderskrifter. Dessutom behöver ytterligare sex länder komma upp i tröskelvärdet innan oktober.

Det är bara i Frankrike som tillräckligt stor andel av befolkningen har skrivit under medborgarinitiativet. Det har dock skett med råge. Från Frankrike kommer över hälften av underskrifterna. 

Därefter kommer Danmark som har uppnått 66 procent av underskrifterna som krävs för att komma upp i tröskelvärdet. Tätt följt av Belgien som har nästan 59 procent av tröskelvärdet. Fyra av de åtta initiativtagarna kommer från dessa länder.

Lägst tröskelvärde finns just nu i Bulgarien, där bara 88 personer skrivit under, vilket är 0,73 procent av de underskrifter som krävs för att uppnå tröskelvärdet.

Ska drivas i Sverige

I Sverige har i skrivande stund 818 personer skrivit under, vilket betyder att ytterligare 13 987 namnunderskrifter krävs för att landet ska komma upp i tröskelvärdet.

Men att så få skrivit under här beror inte på att stödet för frågan är litet, utan snarare att få känner till kampanjen, tror Rosaline Marbinah, policychef på Oxfam Sverige. 

— Det här är ett av de skarpaste och mest effektiva förslagen för att motarbeta klimatkrisen och ojämlikhet, säger hon.

Rosaline Marbinah, policychef på Oxfam Sverige. Foto:Oxfam Sverige

Det finns visserligen ett visst motstånd mot ökad beskattning i Sverige, enligt Rosaline Marbinah. Men när det gäller klimatfrågan vill tre av fyra svenskar att regeringen lever upp till klimatmålen, något som inte sker i dag, vilket Syre rapporterat om förut.

Sedan tidigare har Oxfam också lyft att toppskiktet släpper ut mycket mer koldioxid än andra. 

Enligt Rosaline Marbinah har Oxfams EU-kontor varit med och koordinerat kampanjen, och nu har turen kommit till Oxfam Sverige att driva den här, vilket hon tror kommer synas framöver.

— Vi måste pusha för det här. Det är ett konkret förslag som kan skapa klimaträttvisa.

Sista datum för att skriva under medborgarinitiativet är 8 oktober 2024. Då har namninsamlingen pågått under ett års tid. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV