Radar · Miljö

Rapport: De rikaste i Sverige och världen eldar på klimatkrisen

Rikedom tenderar att leda till lyxkonsumtion och mer koldioxidutsläpp per person.

En person från den rikaste procenten av svenskarna släpper ut tio gånger mer koldioxid per år än en genomsnittlig svensk som tillhör den fattigaste halvan av befolkningen. Det visar en ny rapport från Oxfam Sverige och SEI. En global rapport från Oxfam visar även att världens rikaste 1 procent släpper ut lika mycket som två tredjedelar av värdens fattigaste tillsammans (5 miljarder människor).

Den rikaste procenten i Sverige släpper ut 42 ton koldioxid per person och år. Det är nästan 10 gånger mer än en person som tillhör de 50 procent med lägst inkomst, som i genomsnitt bara släpper ut 4 ton per år.

Det visar en ny rapport från Oxfam Sverige och som bygger på siffror från Stockholm Environment Institute, SEI. Deras verktyg Emissions inequality dashboard bygger på data över konsumtionsbaserade utsläpp i olika inkomstgrupper i 172 länder i världen.

Samtidigt har även en global rapport släppts av Oxfam, som ännu tydligare visar på ojämlikheten när det kommer till vem som släpper ut mest. Den visar att världens rikaste 1 procent står för lika mycket utsläpp som två tredjedelar av världens befolkning, det vill säga 5 miljarder människor. Utsläppen från denna enda procent är så stora att den tar bort nyttan med 1 miljon vindkraftverk, skriver Oxfam.

"Vanligt folk drabbas hårt"

– De rikaste eldar på klimatkrisen medan vanligt folk drabbas hårt. Det är tydligt att alla inte bär samma ansvar för klimatkrisen – och alla har inte heller samma kapacitet att ställa om. Ojämlikhet är en livsfarlig komponent i klimatomställningen som skapar grogrund för politiskt missnöje och minskat förtroende för demokratin. En lyckad klimatomställning måste ta hänsyn till detta”, säger Hanna Nelson, rapportförfattare och policychef för Oxfam Sverige, i ett uttalande.

Totalt står den rikaste procenten för 6 procent av Sveriges alla utsläpp. De rikaste 10 procenten står för 22 procent av de totala utsläppen, vilket är lika mycket som de fattigaste 38 procenten av befolkningen.

– De svenska utsläppen måste minska drastiskt. Men de stora skillnaderna i utsläpp innebär att det krävs en betydligt större minskning från höginkomsttagare om Sverige ska ha en chans att ligga i linje med Parisavtalets mål. De rikaste 1 procenten av svenskarnas utsläpp från konsumtion utgör nästan lika mycket utsläpp som alla lastbilar i Sverige. Den gruppen måste minska sina utsläpp med 93 procent inom 7 år, säger Astrid Nilsson Lewis, rapportförfattare och klimatresearcher på Oxfam Sverige, i uttalandet.

Samtidigt visar data i rapporten att det är den hälften av svenska befolkningen med lägst inkomster som har minskat sina utsläpp mest i Sverige. Samtidigt drabbas gruppen hårt av politiska åtgärder och många har svårt att ställa om utan att få ekonomiskt stöd för det.

Krävs politiska åtgärder

Oxfam menar att det krävs en rad politiska åtgärder för att komma tillrätta med problematiken. Bland annat föreslår de att man inför en permanent förmögenhetsskatt på de allra rikaste och en tillfällig skatt på extraordinära vinster för företag. Detta skulle både ”minska de rikastes utsläppsutrymme och generera finansiering som behövs för en jämlik och rättvis klimatomställning”, skriver organisationen.

De vill också se att Sveriges klimathandlingsplan, som snart ska presenteras, utgår ifrån vetenskap och jämlikhet och tar i beaktande de olika inkomstgruppernas utsläpp och ansvar.

Oxfam menar också att tillväxten inom klimatskadliga sektorer helt måste upphöra, och att BNP som ett mått på välfärd och framgång måste ses över. ”Vi behöver en ekonomisk modell som utgår från hela mänskligheten och planetens välmående”, skriver Oxfam.

Som land som helhet har Sverige ett stort ansvar för att agera och bidra till att lösa klimatkrisen, skriver Oxfam. Hela 70 procent av Sveriges befolkning ingår i gruppen som utgör de 10 procent rikaste i världen. Och den gruppen står för hälften av världens utsläpp.

”De allra rikaste länderna måste också leverera på sina löften och bidra med klimatfinansiering till länder med utbredd fattigdom och särskild utsatthet för klimatförändringarna”, skriver Oxfam.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV