Radar · Miljö

Omstridd miljölag hänger löst – ”Viktigast på trettio år”

Ödet för EU:s omstridda restaureringsförordning kan avgöras idag.

Den lag som ska få EU:s medlemsländer att återställa natur har med nöd och näppe klarat sig genom en osedvanligt hård EU-mangling. När den nu står inför ett sista godkännande, ser den ut att kunna falla på målsnöret.
– Det här skulle bli den största lagstiftningen för biologisk mångfald på tre decennier, säger Emelie Nilsson, naturvårdsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Med en ny lag vill EU förbättra tillståndet för alla ekosystem som behöver återställas till 2050 (varav 20 procent till 2030). Men lagförslaget som lanserades sommaren 2022 har inte haft en lätt resa genom EU:s institutioner. Nyligen försökte den största gruppen i EU-parlamentet sänka en kompromiss som förhandlades fram med EU:s medlemsländer i november. Nu står förslaget, som sedan det lanserades blivit mindre skarpt och mer flexibelt, inför en sista prövning.

Om allt hade varit som det brukar i EU hade medlemsländerna nästa vecka träffats för att ge kompromissen ett sista formellt godkännande. Men så ser det inte ut att bli. Inför en omröstning bland EU:s ambassadörer idag har Ungerns EU-ambassadör Balázs Orbán (ej släkt med Victor Orbán), uppgett för Politico att landet avser göra en U-sväng efter att först ha backat kompromissen. Det skulle innebära att förslaget inte längre har tillräckligt stöd, trots att stora länder som Frankrike och Tyskland backar det. Sverige är ett av de länder som tidigare röstat nej till förslaget, likt Italien och Nederländerna. Belgien, Österrike, Polen och Finland har sagt att de kommer lägga ned sina röster, enligt Euronews.

”Försvagar EU som beslutsinstitution”

Ungerns EU-ambassadör Balázs Orbán säger till Polico att problemet är ”grön ideologi där man har irrationella mål och accepterar eller inför åtgärder som förstör sociala grupper”.

Emelie Nilsson är besviken på landets omsvängning, som hon tror beror på taktiska skäl snarare än sakfrågan i sig.

– De som inte bryr sig om att vi är helt beroende av naturen, borde ändå bry sig om EU, det är väldigt allvarligt att man avviker från det normala förfarandet kring EU-policy, för det försvagar EU som beslutsinstitution.

Enligt det omröstningssystem med kvalificerad majoritet som används i rådets omröstningar måste lagstiftningen stödjas av minst 15 medlemsländer som företräder minst 65 procent av EU:s befolkning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV