Radar · Fred

ICJ avslår Sydafrikas uppmaning om nya åtgärder i Rafah

Internationella domstolen i Haag, ICJ, menar att det inte behövs nya åtgärder i Rafah.

Internationella domstolen i Haag, ICJ, avfärdar Sydafrikas krav på brådskande åtgärder för att skydda gränsstaden Rafah i Gaza. Däremot måste Israel respektera det beslut som ICJ meddelade i slutet av januari.

Det var i måndags som Sydafrika bad ICJ att akut överväga huruvida en israelisk offensiv i Rafah strider mot domstolens beslut i slutet av januari. Där konstaterade ICJ att Israel till varje pris måste förhindra folkmordshandlingar, eller uppmaningar till sådana.

Men i det beslut som domstolen presenterade i fredags står det att inga ”ytterligare provisoriska åtgärder” krävs för situationen i Rafah. Däremot skriver domstolen att den ”noterar att den senaste utvecklingen i Gazaremsan, och i synnerhet i Rafah, ”exponentiellt skulle öka vad som redan är en humanitär mardröm med otaliga regionala konsekvenser”, vilket även FN:s generalsekreterare uttryckt. 

”Denna farliga situation kräver ett omedelbart och effektivt genomförande av de provisoriska åtgärder som anges av domstolen i dess beslut av den 26 januari 2024, som är tillämpliga i hela Gazaremsan, inklusive i Rafah”, skriver domstolen. 

Domstolen påpekar återigen att Israel är skyldig att fullt ut uppfylla sina skyldigheter enligt folkmordskonventionen och att de måste garantera palestiniers säkerhet i Gaza.