Radar · Utrikes

Sydafrika: Offensiv i Rafah strider mot FN-beslut

Sydafrika ber Internationella domstolen i Haag (ICJ) att akut överväga huruvida en israelisk offensiv i Rafah strider mot ICJ:s beslut i förra månaden.

I slutet av januari meddelade ICJ – efter att Sydafrika anklagat Israel för brott mot folkmordskonventionen – att Israel måste släppa in nödhjälp, förhindra alla handlingar som kan utgöra folkmord samt ”förebygga och bestraffa” uppvigling till folkmord.

Israel säger sig nu planera en storskalig markoffensiv i Rafah, där över en miljon palestinier har sökt skydd från det krig som ödelagt stora delar av Gazaremsan. Människorna i Rafah har beordrats evakuering, men internationella bedömare menar att de inte har någonstans att ta vägen och att en offensiv därmed kommer att få katastrofala humanitära följder. Sydafrika kräver därför att ICJ omedelbart undersöker om en offensiv innebär en överträdelse gentemot FN-beslutet.

ICJ är FN:s högsta domstol och dess beslut är rättsligt bindande, men möjligheterna att se till att besluten efterlevs är i praktiken begränsade.