Radar · Fred

Inget krigsstopp – Internationella domstolen uppmanar Israel att förhindra folkmord

Pro-palestinska aktivister bevittnar domstolens session i Haag.

Den internationella domstolen i Haag meddelade i dag beslut i den rättsprocess som initierats av Sydafrika och där Israel anklagas för folkmord i Gaza. Israel måste vidta åtgärder för att skydda befolkningen, men man tillmötesgår inte Sydafrikas krav på ett omedelbart krigsstopp.

Spänd förväntan har präglat förmiddagen inför Internationella domstolens (ICJ) beslut om akuta åtgärder i Gazakriget. Sydafrika har i sin anmälan krävt ett omedelbart stopp på den militära offensiven, att mer humanitär hjälp tillåts nå befolkningen och att Israel ska utreda anklagelser om överträdelser av den internationella rätten.

Efter att ha avhandlat bakgrunden och återgett de bägge parternas argument och uttalanden meddelade domstolens ordförande slutligen utfallet. Domstolen beordrar Israel att vidta alla upptänkliga åtgärder för att skydda den palestinska befolkningen och säkerställa att inga överträdelser sker mot den internationella rätten. Israel bör också se till att förnödenheter och humanitär hjälp når civila.

Stark majoritet

Domstolen beordrar inget krigsstopp, vilket många hade hoppats på, men anser att risken för folkmord är ”plausible”, det vill säga rimlig eller befogad. Domstolens ordförande upprepade att Israel till varje pris måste förhindra folkmordshandlingar, eller uppmaningar till sådana. Israel ska återrapportera till domstolen om en månad och redogöra för vilka åtgärder som vidtagits.

I domstolen sitter 17 domare och besluten röstades igenom med endast en eller två motröster.

Dagens beslut behandlade inte kärnanklagelsen i fallet, det vill säga huruvida folkmord har skett eller pågår, utan fokuserade på det brådskande ingripande som Sydafrika efterfrågar.

Starka reaktioner

Den humanitära organisationen Oxfam välkomnar ICJ:s utlåtande och skriver i ett pressmeddelande att det här är ett viktigt steg mot att stoppa blodutgjutelsen och skräcken som 2,3 miljoner palestiner har fått utstå.

“Palestinier ska inte behöva utstå en enda dag till av detta lidande. Vi uppmanar alla länder att göra allt vad som står i deras makt att säkra ett omedelbart eldupphör och att se till att alla som är skyldiga till brott på båda sidor hålls ansvariga, samt att se till att Israels många decennier långa ockupation av palestinskt territorium får ett slut”, skriver Oxfam, som också varnar alla länder som fortsätter att förse Israel med vapen, trots farorna med att bidra till krigsbrott, att de måste respektera Internationella domstolens utlåtande.

Sydafrikanska regeringen kallar domstolens beslut för “avgörande seger” men reaktionerna från palestinskt håll har varit blandade. Många har reagerat över att de israeliska bomberna fortsatte att falla under domstolens beslut och att det inte kan räknas som en överväldigande framgång så länge Israel inte beordrades till ett eldupphör.

Den palestinska utrikesministern, Riyadh Maliki, meddelade att han välkomnar ICJ:s besked:

– Israel har misslyckats med att övertyga domstolen att landet inte har överträtt folkmordskonventionen, rapporterar The Middle east eye.

Enligt uppgifter ska Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ha uppmanat sina ministrar att inte lämna några kommentarer eller reaktioner på dagens utlåtande av domstolen.

Men flera politiker har trotsat uppmaningen. Bland annat säger försvarsminister Yoav Gallant att “Israel inte behöver läxas upp om moral” till israelisk media.

Artikeln har uppdaterats.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV