Zoom

Länsstyrelsen ändrar rutiner efter Helenas JO-anmälan

Helena Falk.

Nära två månader fick Helena Falk vänta på att få ut en djurskyddskontroll från länsstyrelsen i Dalarna, trots att det ska hanteras skyndsamt. Efter begäran om yttrande från JO ändrar länsstyrelsen sina rutiner. 
– Det var bra tycker jag. Den senaste tiden när jag har begärt ut handlingar har jag fått dem betydligt snabbare, säger Helena Falk.

Förra året kontaktade Helena Falk från Skattungbyn länsstyrelsen med en begäran om att ta del av djurskyddskontroller från slakteriet Siljans chark. Hon planerade en manifestation tillsammans med andra djurrättsaktivister och organisationen Animal save. Helena Falk berättade för Syre att hon ville göra mer för djuren, men inte riktigt visste hur hon skulle gå till väga. 

– Jag är djurrättsaktivist, ganska ny inom detta och håller på att hittar vägar fram. Jag tror det vore bra om dessa frågor syntes betydligt mer än de gör i dag, kommenterade hon.

Helena Falk trodde det skulle vara lätt att få ut information om slakteriet genom länsstyrelsens offentliga handlingar, som djurskyddskontroller, skriva en debattartikel och ”få igång lite debatt i samhället”. Hon hade inte räknat med flera veckors väntan, påtryckningar, JO-anmälan och överklagande. 

Ursäkt och förklaring

Den 2 augusti 2023 skickade Helena Falk sitt första mejl till länsstyrelsen i Dalarna. Enligt lag ska utlämnande av allmänna handlingar ”behandlas skyndsamt”. Det står i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges fyra grundlagar. Praxis är att det innebär några dagar.

När Helena Falk väntat i tre veckor utan någon respons mejlar hon igen och frågar hur hon ska göra för att få ut handlingarna. Dagen efter kommer en ursäkt från länsstyrelsen med en förklaring om att det inkommit en stor mängd begäran om utlämnanden, som betas av så fort det går. Efter ytterligare några dagars väntan gör Helena Falk en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om den långa handläggningstiden. Tre veckor senare skickas djurskyddskontrollen från länsstyrelsen, sju veckor efter begäran om utlämnande. 

Länsstyrelsen i Dalarnas jurist Helle Bryn-Jensen blev chockad när Syre berättade om tidsperioden

– Oj! Då tycker jag att det låter som att själva förfrågan har ramlat mellan stolarna, vilket ju naturligtvis är väldigt, väldigt olyckligt, kommenterade hon.

Ändrade rutiner

JO begär ett yttrande från länsstyrelsen med en redogörelse för handläggning och rutiner för utlämnade av allmänna handlingar. 

Länsstyrelsen förklarar att utlämningen i fråga krävde omfattande eftersökning med hjälp av personal från enheten för djurvälfärd och livsmedel. 

”Vi är medvetna om att vi i vissa fall har en längre handläggningstid i ärenden som rör utlämnande av allmänna handlingar”, skriver länsstyrelsen i yttrandet.

Det anses beror på en kombination av ”större inströmning av begäran om utlämnande”, ”ansamling av sjukskrivningar” och ”vakantsatt arkivarietjänst där rekrytering pågår”. 

För att åtgärda detta har länsstyrelsen ändrat rutinerna, så att begäran om handlingar ska prioriteras före exempelvis diarieföring och interna lån. Extra resurser har också tillförts handläggningen, från bland annat diariet. 

”Vi bevakar löpande detta och sätter in ytterligare resurser om det visar sig behövas”, skriver länsstyrelsen. 

Helena Falk protesterade vid slakteriet Siljans chark med några andra djurrättsaktivister. Foto: Privat

JO begär ett kompletterande yttrande då det första inte har beslutats av landshövdingen. Då passar länsstyrelsen på att beklaga ”tidsutdräkten i aktuellt ärende” och kommentera att ambitionen är att besvara en sådan begäran inom max några dagar. 

”Ett arbete med att kunna resursförstärka organisationen vid tillfälliga arbetstoppar har nu inletts. Genom dessa åtgärder ska liknande händelser kunna undvikas i framtiden”, skriver länsstyrelsen i Dalarna.

Landshövding Helena Höij godkänner yttrandet. 

Helena Falk tycker det är bra att länsstyrelsen kommer med en förklaring till den långa handläggningstiden och att rutinerna ändras. 

– Den senaste tiden när jag begärt ut handlingar har jag fått dem betydligt snabbare, säger hon.

– Det är jättebra att det ska vara rättvist, att det inte tar längre tid för vissa att få ut dokument än andra. Men det viktigaste är egentligen själva maskningen och det problemet kvarstår. 

Mycket maskat

I handlingarna som Helena Falk tillslut fick ut om Siljans chark var nästan allt maskat. Efter rubriken ”Beskrivning av bristerna” följer flera sidor med bara svarta streck som dragits över texten. Helena Falk bestämde sig därför för att överklaga. Efter att ha tagit tillbaka överklagan då hon inte hann skicka in en argumentation med sin jurist gjorde hon ett nytt försök i mars. 

– Det ligger nu uppe hos kammarrätten, så får vi se vad som händer, säger Helena Falk. 

Syres granskning av sekretessen i djurindustrin visar att det är mycket som maskas i djurskyddskontroller. I granskningen är det flera som framhåller att olagliga metoder krävs för att allmänheten ska få någon insyn. Dolda kameror har vid upprepade tillfällen avslöjat missförhållanden som annars hade fortsatt i det fördolda. Nyligen dömdes exempelvis två slakteriarbetare för djurplågeri efter att de fångats på film av Djurrättsalliansens kamera när de misshandlade framför allt grisar i samband med slakt. Avslöjandet användes i debatten för införande av kamerabevakning på slakterier, något som nu arbetas fram mot en ny lag.

Namninsamling till länsstyrelsen

Helena Falk har tillsammans med andra djurrättsaktivister spridit information till allmänheten om sekretessbeläggningen inom djurindustrin. 

– Vi har informerat personer om det här med censurering och maskning, säger hon. 

De har också gjort en namninsamling för att uppmana länsstyrelsen att följa upp bristerna på slakteriet Siljans chark. 

– De hade skrivit att de här bristerna måste vara åtgärdade första januari i år, 2024, säger Helena Falk. 

I maj rapporterar SVT Dalarna om att länsstyrelsen ”kräver bättring” på slakteriet Siljans chark efter att flera grisar har vaknat under slakten. Livsmedelsverkets veterinärer hade larmat om att grisar vaknade efter bedövning och vid en kontroll som länsstyrelsen gjorde i slutet av april vaknade 5 av 44 grisar under avblodningen. Dessutom fanns bara en person på plats, trots ”tidigare rekommendation från veterinär”, skriver SVT Dalarna. Problemen ska ha uppstått när slakteriet bytte utrustning för bedövningen. 

– Vd:n säger i intervju att han inte kände till det här, men det stämmer ju inte, jag har ju sett att det står i djurskyddskontroller, kommenterar Helena Falk till Syre.

I kontrollrapporter från 2022 och 2023 som länsstyrelsen tidigare har skickat till Syre framgår att det har funnits brister i bedövningen, även om det inte går att utläsa vad det gäller.

Flera idéer

Förutom att granska Siljans chark och informera konsumenter om slakt har Helena Falk börjat engagerat sig i kampanjen Plant based treaty, som sätter fokus på animalieproduktionens påverkan på klimatet. 

– Det handlar om att ta kontakt med politiker och så och prata mer ur klimatperspektivet. Att minska animaliekonsumtionen inom kommunen till exempel och inte satsa på att bygga ut, utan snarare avveckla. 

Helena Falk har flera idéer för hur hon ska engagera sig för djuren. Bland annat vill hon åka till ett kosläpp för att informera besökarna om de andra delarna av mjölkindustrin som inte visas upp för allmänheten. Men först ska hon kolla upp hur det går med överklagan om maskningen. 

– Jag har aldrig gjort något sådant här förut så jag vet inte hur snabbt det brukar gå eller hur processen ska vara, säger hon. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV