Radar · Djurrätt

Hälften så många gråsälar får skjutas i årets jakt

Färre gråsälar får jagas i årets licensjakt, har Naturvårdsverket beslutat.

750 gråsälar får skjutas under 2024 och början av 2025, meddelar Naturvårdsverket. Det är en halvering av det tillåtna antalet i förra årets licensjakt. När det gäller knubbsäl blir det inte någon licensjakt alls i år.

Att Naturvårdsverket nu beslutat om en halvering av hur många gråsälar som får skjutas handlar om att flera aktörer, bland annat Havs- och vattenmyndigheten rekommenderat en sänkning.

– Naturvårdsverket lägger stor vikt vid de yttranden som inkommit under beredningsprocessen och antalet gråsälar som nu får jagas är något fler än vad som i praktiken fällts de senaste två åren. Även om 750 gråsälar är ett lägre uttag än tidigare år, ger antalet ett utrymme att förhindra de skador gråsälarna orsakar och bedöms inte heller hota gynnsam bevarandestatus, säger Carl-Johan Lindström, enhetschef på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, i ett pressmeddelande.

De senaste två åren har Naturvårdsverket också beslutat om licensjakt på knubbsäl och skyddsjakt på vikare. Men så görs inte i år. 

”Havs- och vattenmyndigheten har under beredningsprocessen yttrat att det endast finns utrymme för att ett fåtal vikare och knubbsälar kan fällas under 2024. På eget initiativ avstår därför Naturvårdsverket helt från att fatta beslut om jakt efter knubbsäl och vikare”, skriver Naturvårdsverket, och poängterar att det ändå kommer att gå att ansöka om skyddsjakt på dessa djur. 

Perioderna som licensjakten tillåts är från och med den 20 april till den 20 maj 2024 och från och med 6 juni 2024 till och med 15 januari 2025. 

Den totala gråsälspopulationen uppskattas vara mellan 55 000 och 73 000 individer i hela Östersjön. Syftet med licensjakten är att få ned antalet skador inom yrkes- och fritidsfisket som sälarna orsakar. Under förra årets jakt dödades 727 av de tillåtna 1500 individerna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV