Radar · Fred

Judiskt nätverk manifesterar mot vapenhandel med Israel

En grupp människor med T-shirts som det står Not in our name på.

I dag anordnar nätverket Judiskt upprop en manifestation i Stockholm under parollen Stoppa vapenhandeln med Israel. Det är nätverkets första nationella demonstration och den sker i samband med att riksdagen debatterar frågan om svensk vapenexport.

Under måndagen behandlar riksdagen utrikesutskottets betänkande om svensk vapenhandel, eller strategisk exportkontroll som det formellt heter, och beslut ska fattas den 12 juni. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har båda motionerat om att militära avtal med Israel ska hävas, och nätverket Judiskt upprop kommer att hålla en manifestation mot vapenhandel med Israel utanför utrikesdepartementet klockan 18.

– Här har vi möjligheten att kanske påverka en konkret handling från regeringens sida, säger Jonatan Kaye.

Han är en av många svenska judar som engagerat sig i nätverket som startade upp i oktober förra året, efter Hamas attack och Israels offensiv i Gaza som fortsätter att skörda civila dödsoffer.

– Vi skrev ett upprop tillsammans i Göteborgs-Posten, där vi skrev att våra judiska värderingar är oförenliga med Israels brutalitet. Vi är en stor grupp röster för permanent vapenvila, som växer hela tiden. Det blev tydligt att det fanns ett stort behov av träffa andra judar som delar de här känslorna, berättar Alexandra Loonin, som är med och arrangerar manifestationen, nätverkets första på nationell nivå.

”Bryta alla militära kontakter”

Riksdagen debatterar under dagen bland annat frågan om hur ”krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden” ska regleras. Ett antal motioner med motförslag har lämnats in, där Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör två ställningstaganden kopplade till Israel. Det rör dels de omtalade rödpunktssikten som det svenska företaget Aimpoint tillverkar, och som har visat sig användas av israelisk militär, vilket ETC först rapporterade om. Siktena klassificeras inte som krigsmateriel eftersom de är utformade för jaktvapen, men V och MP vill att regeringen ska ”undersöka förutsättningarna för att vapensikten och andra liknande produkter ska omfattas av svensk exportkontrollagstiftning och även av internationella överenskommelser”.

Partierna vill också att avtalet med Israels största vapentillverkare Elbit ska hävas, liksom Aimpoints samarbete med den israeliska vapentillverkaren Emtan. Med tanke på ”Israels övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, folkrätten och det palestinska folket” anser V och MP ”att alla militära kontakter med och all vapenexport till Israel, inklusive följdleveranser, ska avbrytas omgående.”

Efter invasionen av Ukraina slutade Aimpoint att leverera sikten till Ryssland, ett argument att lyfta i det här fallet, menar Alexandra Loonin.

– Men Sverige kan också agera på EU-nivå och verka för ett gemensamt vapenembargo mot Israel. Skattepengar ska inte gå till Israels folkmord, detsamma gäller med EU, tillägger Jonatan Kaye.

Jonatan Kaye och Alexandra Loonin framför Utrikesdepartmentet i samband med måndagens manifestation. Foto: Achim Rödner

Fler kritiska röster

Sedan den 7 oktober har både antisemitism och islamofobi ökat i Sverige och globalt. Judar som tagit avstånd från Israels regering och dess handlingar har fått motta både hot och hat i vissa judiska sammanhang, vilket både Alexandra Loonin och Jonatan Kaye vittnade om i en artikel i Svenska Dagbladet i vintras.

Har nätverket bidragit till att förbättra situationen något?

– Jag har fått nästan 100 nya kompisar, vi stöttar varandra och är synliga för varandra. Det är fler för varje dag som hittar till oss. Samtidigt som många lever med konflikter i familjen, och jag känner mig extremt misrepresenterad av ledande judiska röster. Så både ja och nej, säger Alexandra Loonin.

Men hon upplever att fler kritiska röster hörs, att fler vågar tala. Och påpekar att de inte bara vill lyfta fram Sverige utan också har kontakt med olika internationella nätverk, som Jewish voices for peace.

– Och även med väldigt många palestinier och sympatiserande araber. Det känns ändå hoppfullt för framtiden att det finns en rörelse som kan fortsätta kampen, säger Jonatan Kaye.

Artikeln har uppdaterats 11 juni 12.40 med bilder från manifestationen 10 juni. Jonatan Kayes förnamn rättstavat 12 juni 15.03.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV