Radar · Miljö

Naturskyddsföreningen begär prövning om bottentrålning

Svensk trålare på västkusten. Drar upp trålen, nät. Cirkulerande måsar. Öppet hav.

Naturskyddsföreningen har skickat in en begäran till länsstyrelsen i Västra Götaland om att tillståndspröva bottentrålning i området Bratten i Skagerrak. Trots att det är ett Natura 2000-område är det ett av de mest bottentrålade områdena i Sverige, något som miljöorganisationen vill få ett stopp för.

– Vi begär nu att bottentrålningen ska tillståndsprövas och hoppas att det ska leda till att djur och växter i Bratten kan utvecklas och återhämta sig. Havens biologiska mångfald är under akut press och det här borde redan vara en självklarhet, säger Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall i ett pressmeddelande.

Bratten, i Skagerraks utsjö, är ett Natura 2000-område, en klassning som ska skydda den biologiska mångfalden. Men trots klassningen så trålas det i området efter bland annat räka och havskräfta, något som hotar den unika biologiska mångfalden. Många av arterna i området är i dag rödlistade.

– Bottentrålning förstör miljön. Man kan jämföra det med att plöja en blomsteräng. Korallkolonier som tagit århundraden att växa till sig förstörs på ett enda tråldrag, svampdjur och nässeldjur krossas och försvinner, säger Beatrice Rindevall. 

Vissa delar av Bratten är i dag stängda för bottentrålning, men fiskeregleringen skyddar bara 27 procent av området. Naturskyddsföreningen anser att det bör vara helt förbjudet att bottentråla i området.

Förra året presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att fasa ut bottentrålning i skyddade marina områden till år 2030. Detta fick dock kritik från en majoritet i EU-parlamentet, som i januari i år menade att ett förbud skulle innebära en ekonomisk börda i många kustregioner och att man inte tagit tillräcklig hänsyn till ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Fakta: Tillståndsprövning och fiskereglering

För att tillstånd ska ges till verksamheter som kan vara skadliga för växt- och djurarter i ett skyddat område, så som fiske, måste det bevisas att verksamheten inte orsakar långsiktig skada. En så kallad tillståndsprövning enligt miljöbalken måste genomföras, men detta görs normalt inte för svenskt fiske.

En fiskereglering är en bestämmelse som berättar hur, var och när fiske får ske i till exempel ett skyddat område. I EU-ländernas ekonomiska zon sätts fiskeregleringar genom ländernas regionala samarbete under EU:s gemensamma fiskeripolitik. 

Bottentrålning som hotar unika arter och habitat är inte i linje med varken EU:s miljölagstiftning eller den gemensamma fiskeripolitiken som säger att skyddade områden inte får skadas av fiske som pågår i området.

Naturskyddsföreningen
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV