Radar · Miljö

Paris röstade för höjda parkeringsavgifter för SUV:ar

18 Euro kommer en timmas parkering kosta för en SUV inne i centrala Paris när beslutet börjar gälla.

Igår röstade Parisborna om vad de anser om högre parkeringsavgifter för SUV:ar och andra tyngre bilar. Det blev ett ja för en tredubblad parkeringsavgift – något som kan inspirera fler europeiska städer.

Upp till 18 euro per timma. Så mycket kommer det att kosta för de största bilarna att parkera inne i centrala Paris när de nya reglerna träder i kraft. 12 euro blir priset längre bort från centrum. Även elektriska bilar som väger mer än 2 ton kommer att kvala in för att betala den högre avgiften. För fossildrivna bilar och hybrider kommer gränsen att gå vid 1,6 ton.

”Parisborna har gjort ett tydligt val … andra städer kommer att följa efter”, kommenterade stadens borgmästare Anne Hidalgo enligt The Guardian

Men långt ifrån alla tog tillfället i akt att rösta. Totalt 5,7 procent av stadens röstberättigade tog sig till urnorna. Av dessa röster sa 54,6 procent ja till höjda avgifter. 

Många åtgärder för minskad biltrafik

Borgmästare Hidalgo har tagit initiativ till en rad olika åtgärder för att minska biltrafiken i staden de senaste åren. Bland annat har gågatorna och cykelvägarna blivit fler, parkeringsplatserna färre och lagom till OS i sommar är det tänkt att genomfartstrafik ska förbjudas i en del av centrum. 

Reaktionerna på hennes politik har varit blandade. Siffrorna har visat på en ökande cykelpendling, medan andra uttrycker sin ilska över vad de menar är en bilfientlig politik. Även söndagens folkomröstning väckte blandade känslor. 

– Jag är trött på alla dessa diktat från Mrs Hidalgo,” sa 75-åriga Jeannine, från ett av de rikare distrikten, till The Local France

43-åriga Gregoire Marchal röstade istället ja.

– Det är en ekologisk fråga, men det är också en samhällsfråga, och det handlar om hur städer behöver utvecklas i en föränderlig miljö”, sa han till The Local. 

Många nackdelar

Sedan 1990 har bilarna i genomsnitt blivit 250 kilo tyngre, enligt Paris tjänstemän. Och nackdelarna har påtalats många gånger inför omröstningen. 

”SUV:ar är mer förorenande och farligare för fotgängare och cyklister”, twittrade vice borgmästare Emmanuel Grégoire på X under söndagen. 

De nya parkeringsavgifterna kan komma att börja gälla från september i år, men ett exakt datum är inte beslutat. 

Men staden är inte ensam. Redan i juni kommer staden Lyon att införa ett progressivt system för parkeringsavgifter, med tre kostnadsnivåer beroende på bilens typ och vikt.

Samtidigt kan Paris beslut inspirera andra städer att göra likadant. 

– Dagens omröstning är ett viktigt budskap från parisarna om att monster-SUV:ar helt enkelt är oförenliga med stadslivet, säger Jens Mueller, biträdande vd för Clean Cities, till The Daily express

Han fortsätter:

– Dagens omröstning tar Paris ännu närmare visionen om en verkligt folkcentrerad stad. Städer över hela Europa kommer förhoppningsvis att inspireras att följa den franska huvudstadens exempel.