Radar · Miljö

Studie: Så mycket större blir bilarna varje år

Bilarna blir större till förfång för vår miljö – så som Volvos XE90.

Inför att Paris invånare ska rösta om högre parkeringsavgiften på SUV:ar, släpptes i dag tankesmedjan Transport and Environment en studie som visar exakt hur mycket bilarna växt på bredden de senaste åren.

Stort och rymligt har visat sig vara en fin affär för fordonstillverkarna – om än inte för miljön och andra trafikanter. Trenden med allt bredare bilar har hållit i sig – stadigt över tid. Sedan 2018 har bredden på nya bilar ökat från 177,8 centimeter till 180,3 centimeter den första halvan 2023. Det vill säga en halv centimeter varje år, enligt en studie som den ansedda tankesmedjan Transport and environment tagit fram. En tidigare studie har pekat på samma trend sedan millenieskiftet och tankesmedjan befarar att den kommer att fortsätta.

– Bilar har blivit allt bredare i årtionden och den trenden kommer att fortsätta tills vi sätter en striktare gräns. För närvarande tillåter lagen att nya bilar är lika breda som lastbilar, säger James Nix, chef för fordonspolicy på tankesmedjan.

Paris planerar en ”crack down” mot SUV:ar

Undersökningen kan ses som ett inspel till en folkomröstning i Paris, där de boende ska rösta om parkeringsavgifter för större bilar den 4 februari. Något som kan resultera i tre gånger så höga avgifter för de bredaste bilarna.

Paris borgmästare Anne Hidalgo, har sagt att de nya reglerna är tänkta att slå mot ”mycket dyra bilar, som körs av människor som i dag ännu inte har gjort de förändringar i sitt beteende som måste göras”. Pengarna som de högre avgifterna ska inbringa, ska gå till att förbättra vägsäkerheten och förmå fler att använda kollektivtrafiken, enligt borgmästaren.

Ett av bilmärkena som pekas ut i studien är Volvo som med sin elbil EX90 blev 4,1 centimeter bredare än en tidigare version av EX90 från 2019, en annan bjässe, Land Rover defender, blev drygt 20 centimeter bredare än en tidigare version. Men det är inte bara SUV:ar som blir större – även de mindre modellerna har blivit bredare, till nackdel för vår miljö. Större fossilbilar kräver i regel mer bränsle att köra och större elbilar förbrukar mer el och tar mer resurser att bygga. Studier har också pekat på att större bilar utsätter gångtrafikanter och cyklister för större fara – och tränger ut de från gatorna.

–  Om vi inte agerar nu kommer mer och mer av vårt värdefulla offentliga utrymme att tas ifrån människor av allt större bilar, detta är inte den renare, ljusare och grönare framtid som medborgarna vill hasäger Barbara Stoll från kampanjen Clean cities campaign i ett uttalande, apropå studien.