Radar · Politik

Miljöministern: ”Vi vill bygga minst 10 nya reaktorer”

Strålsäkerhetsmyndighetens vikarierande generaldirektör Michael Knochenhauer och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari höll pressträff med tankar kring en utbyggnad av kärnkraften.

Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnade på onsdagen sin slutrapport om utveckling av svensk kärnkraft till regeringen. Miljöministern hoppas att ett spadtag ska kunna tas så snart som möjligt till ett nytt kärnkraftverk.

Regeringen vill satsa kraftigt på kärnkraft i Sverige och vill undanröja de hinder som finns i dag för att bygga ny kärnkraft. Det var budskapet från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vid en presskonferens där Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) lämnade över sin rapport

– Vi vill bana väg för nya reaktorer. Idag är det förbjudet att bygga kärnkraft på nya platser där det inte redan finns kärnkraft och det finns ett maxtak på antalet reaktorer. Det vill vi ändra på, sade Romina Pourmokhtari och tillade:

– Sverige behöver motsvarande minst 10 nya konventionella reaktorer för att täcka energibehovet fram till 2045.

Utreda hinder för kärnkraft

Under ett år har myndigheten analyserat hur regelverk och andra åtgärder påverkar en eventuell framtida utbyggnad av kärnkraften. Dessutom har SSM tittat på hur regelverket ser ut för att bygga ny reaktorteknik, som exempelvis små modulära reaktorer, så kallade SMR.

SSM nämner i rapporten bland annat behov av ändringar i miljöbalken, kärntekniklagen och strålskyddslagen för att kunna dra nytta av den teknikutveckling som har skett på kärnkraftsområdet.

– Vi har tittat på hur våra systermyndigheter i andra länder gör, bland annat i Storbritannien, Finland och Rumänien när det kommer till tillståndsprövningen. Här skulle det finnas möjligheter att förbättra tillståndsprövningsprocessen för att som kärnkraftsaktör få ett tidigare besked, sade Michael Knochenhauer, vikarierande generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Inte blocköverskridande

Vid pressträffen fick ministern frågor om varför regeringen inte har sökt en blocköverskridande överenskommelse kring kärnkraften, något som skulle kunna garantera stabilitet och kontinuitet för företag som vill satsa på kärnkraften. I annat fall hotas den lagstiftning som denna regering genomför att ändras vid ett maktskifte.

– Att sätta sig i överenskommelser tar lång tid att förhandla fram och det är inte säkert att de håller. Men vi ser att det största oppositionspartiet Socialdemokraterna har börjat vrida och vända på den här frågan.

Regeringen gav beskedet att den kommer att komma med en färdplan till hösten för en utbyggnad av kärnkraften, som ses som nödvändig för att Sverige ska kunna nå nettonollutsläpp till 2045.

– För mig som liberal är det uppenbart att har man möjlighet att med majoritet i riksdagen lägga grund för ny kärnkraft ska man rusa framåt så fort man bara kan, så vi kan dämpa den mängden utsläpp som kommer från Sverige, sade Romina Pourmokhtari.

Inga besked gavs vid presskonferensen kring säkerhetsfrågor rörande små modulära kärnkraftverk, eller hur frågan om slutförvar påverkar satsningen på kärnkraften. Inte heller kom några besked om huruvida det finns företag som är villiga att satsa på kärnkraft.

Syre har tidigare rapporterat att en av landets största kärnkraftsaktörer, tyska Uniper, meddelat att företaget inte kommer att bygga ny kärnkraft i Sverige, utan bara behålla de reaktorer de redan driver.

Läs mer: 

SSU öppnar för mer kärnkraft

Generaldirektör får lämna: ”Annan syn”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV