Radar · Mänskliga rättigheter

Flod i Amazonas fick personstatus

Francisco Oro Waram med sina barn i floden Komi Memem, som nu fått bättre förutsättningar för att förbli ren i framtiden.

Ursprungsbefolkningarnas naturtillgångar hotas från många håll. Men i sommar har åtminstone en flod i Amazonas fått sina egna rättigheter. 

Floden Komi Memem som flyter genom Amazonas hotas som så många andra vattendrag i Brasilien av bland annat föroreningar och ett jordbruk som breder ut sig. Men under sommaren har staden Guajara-Mirim tillskrivit floden juridisk personstatus, vilket innebär att den betraktas som ett levande väsen med egna rättigheter.

Det hela kom till stånd tack vare påtryckningar från Francisco Oro Waram, ledare för ursprungsfolket Wari, som lever i området.

– Vi kan inte låta vattnet dö. Det är som en person för oss. Vatten har identitet. Därför måste vi bevara det, säger han i ett videoklipp från AP.

Samtidigt kan en ny lag som hotar urfolks rättigheter i Brasilien röstas igenom inom kort. Enligt Amnesty kommer lagen att förstärka redan pågående systematiska kränkningar av urfolks rättigheter i landet.

Under senare år har dock vikten av att lyssna på och ta tillvara på ursprungsbefolkningars kunskap om naturen lyfts fram allt mer, inte minst när det kommer till att hantera klimatförändringarna.

I dag, på Internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar, uppmärksammas urfolkens villkor över hela världen. Dagen instiftades av FN 1994 och årets tema tar fasta på ungas potential att åstadkomma förändring på vägen mot självbestämmande. Därutöver ligger fokus på klimatåtgärder och den gröna omställningen, att mobilisera för rättvisa samt generationsöverskridande samarbete.

Läs mer:

Hon tar fajten mot Amazonas guldjägare

”Jag har ärvt all deras smärta”

Ursprungsbefolkning i Kanada får nu använda sin ursprungliga namn

Allt fler aboriginer straffas i Australien

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV