Radar · Mänskliga rättigheter

Allt fler aboriginer straffas i Australien: ”Kris av massfängslande”

Många aboriginska ungdomar sitter i fängelse under stora delar av sina liv.

Australiens ursprungsbefolkning är kraftigt överrepresenterad i landets fängelser – och ännu tydligare är snedfördelningen på ungdomsanstalterna. Kritiker menar att många aboriginska ungdomar hamnar inom kriminalvården för små förseelser, men sedan blir kvar där för resten av sina liv.

Trots att Australiens ursprungsbefolkningar – aboriginer och personer från Torres Strait Island – bara utgör lite drygt 3 procent av befolkningen så kommer 28 procent av de intagna på landets fängelser ifrån denna del av befolkningen.

Omar Khorshid, ordförande för Australiens läkarförbund, säger till IPS att de flesta ungdomar som hamnar i fängelse kommer från problemfyllda hem där de utsatts för våld och missbruk.

En statlig rapport som kom förra året slår fast att överrepresentationen hänger samman med att så många urinvånare lever med många av de vanligaste riskfaktorerna för kriminalitet. Rapportförfattarna konstaterar också att de tvångsförflyttningar befolkningen utsatts för historiskt även har skapat trauman över generationerna, samtidigt som många utsätts för rasism.

Rapporten visar dessutom att andelen bland ursprungsbefolkningen som hamnar i fängelse ökade snabbt mellan 2000 och 2019 – och att det var 22 gånger vanligare att ungdomar som tillhör ursprungsbefolkningarna hamnar inom kriminalvården jämfört med majoritetsbefolkningen.

Barn kan straffas från 10 års ålder

I Australien blir barn straffrättsligt ansvariga redan från tio års ålder – vilket har kritiserats av flera länder, som menar att åldern bör höjas till 14 år.
– Regeringen måste lägga fram en lag för att höja ålder för straffmyndighet – så att barn i åldern mellan 10 och 13 år inte skickas på anstalt, säger Kerry Weste, ordförande för organisationen Australian Lawyers for Human Rights.

Enligt Kerry Weste kommer över hälften av de unga som sitter på anstalt från ursprungsbefolkningen, medan de utgör hela 78 procent av de barn i åldern mellan 10 och 13 som är institutionaliserade.

Kritiker menar att behandlingen av dessa barn kan innebära att Australien bryter mot FN:s barnkonvention, som landet har ratificerat.

Forskning visar också att människor som hamnar på ungdomsanstalter löper en kraftigt förhöjd risk att begå nya brott.

Kerry Weste menar att reformer av vissa lagar för mindre allvarliga brott skulle kunna motverka ursprungsbefolkningarnas överrepresentation på fängelserna.

De allra flesta aboriginer som sitter i fängelse är män, men även andelen kvinnor som hamnar i kriminalvården har börjat stiga.

– Australien står mitt i en kris av massfängslanden, och antalet kvinnor som sitter i fängelse har ökat med 64 procent de senaste tio åren. Diskriminerande lagar och allt för vidlyftiga befogenheter hos polisen har lett till att allt fler kvinnor – i synnerhet från ursprungsbefolkningarna – skiljs från sina familjer och hamnar i fängelse, säger advokaten Monique Hurley vid organisationen Human Rights Law Centre till IPS.

Urbefolkningen sociala situation måste stärkas

Hon menar att det krävs en förändring av de lagar som särskilt drabbar kvinnor.

Sophie Trevitt, ordförande för organisationen Change the Record, som arbetar för aboriginernas rättigheter, menar att inlåsning är en förlegad och ineffektiv metod för att bekämpa brott.

– Myndigheterna måste satsa på att stärka befolkningen och att bekämpa kriminalitetetens bakomliggande orsaker, säger hon till IPS.

Sophie Trevitt menar att det bland annat handlar om att erbjuda människor värdiga bostäder och en ekonomi som det går att leva på.

– Det behövs också folkligt förankrade program som syftar till att motivera ungdomar i skolan, stärker kulturen, ökar andelen som arbetar och förbättrar välmåendet, säger hon.

Cheryl Axleby, som också arbetar för Change the Record, säger att det enda sättet att bryta utvecklingen är att genomföra satsningar för att stärka ursprungsbefolkningarnas sociala situation.

– Finansieringarna måste riktas bort från det ickefungerande och skadliga fängelsesystemet. Det är enda möjligheten att kunna skapa ett tryggare och mer jämlikt samhälle för alla, säger hon till IPS.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV