Radar · Inrikes

Kapat stöd till informationsinsatser kan minska biståndsviljan

Regeringen lägger större fokus på Ukraina men resultatet blir ett minskat bistånd till övriga delar av världen, mitt i en pågående matkris.

De kraftiga nedskärningarna i Sveriges bistånd får effekter på många håll. Ett område som drabbas extremt hårt är informationsinsatser, där budgeten minskats med 87,5 procent. Detta ger sämre transparens och minskar biståndsviljan i Sverige, menar bland andra biståndsorganisationen Diakonia.

Det så kallade Infokom-stödet i biståndssektorn är tänkt att användas till att informera svenska folket om vad Sveriges biståndspengar används till, samt ”att främja en öppen debatt i samhället och stärka engagemanget för en rättvis och hållbar global utveckling”. Men det sätter regeringen i praktiken stopp för med omedelbar verkan, skriver Diakonia i ett pressmeddelande.

– Det sprids så mycket myter om biståndet, bland annat från Moderaterna. Vi har länge kämpat emot och här kommer svaret. Regeringen tar bort en röst som vill nyansera bilden av biståndet. Nu riskerar regeringens bild, som styrs av en politisk agenda, stå oemotsagd, säger Mattias Brunander som är tillförordnad generalsekreterare på Diakonia.

Regeringen har aviserat att en avslutning av Infokom-stödet ska utredas. Men redan i år har stödet till informations- och kommunikationsarbete i stort sett avbrutits. Med en neddragning på 87,5 procent till området så har Sida meddelat att de kommer att fasa ut i princip allt samarbete med civilsamhällets organisationer.

– Vi vill se fler matpaket och färre konferenser, har biståndsminister Johan Forssell (M) tidigare sagt till TT angående neddragningarna.

"Är ju en ren slakt"

Men det är inte exakt konferenser det handlar om. I en tidigare intervju med Syre sa Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare på Kristna freds, att deras arbete med kunskaps- och informationsutbyte nu drabbas hårt.

– Vi kommer inte kunna skriva om och berätta om vad vi gör i andra länder eller kunna ha vårt internationella jobb som en del av vår folkbildning. Vi får bara mindre än tio procent av hela årets totala budget. Det enda vi kommer att kunna göra i år med den budgeten är att slutrapportera och revidera siffror. Inget annat som vi har gjort tidigare kommer vi kunna göra och det gäller alla organisationer som haft ”infokom-bistånd”.

Afrikagrupperna är en annan organisation vars finansiering inom strategin för information- och kommunikation dragits ner från 3,4 miljoner till 277 000 kronor.

– Det blir givetvis klart kännbart. I synnerhet för informationsaktiviteterna – det är ju en ren slakt, det får man väl ändå säga utan att ta i, sade Louise Lindfors, generalsekreterare på Afrikagrupperna, till Syre.

Insynen kan minska

Även tidningar och organisationer som fått stöd till journalistik om globala frågor drabbas av neddragningarna, såsom tidningen Omvärlden, Sveriges Natur och Arbetet Global. Även fackförbundstidningar förlorar sitt stöd till rapportering om fackligt utvecklingsarbete.

Med andra ord blir rapporteringen kring arbetet mot fattigdom, för demokrati och en hållbar utveckling kraftigt nedbantad i Sverige.

I förlängningen, menar Diakonia, handlar det om att möjligheterna att granska och analysera hur regeringen och andra svenska beslutsfattare hanterar biståndet och utvecklingssamarbetet försvåras.

– Vi ser med oro på att insynen i svensk biståndspolitik kommer att minska, säger Mattias Brunander.

Läs mer:

Mindre bistånd kan slå hårt mot världens barn

Kritik mot regeringens nya biståndsprioriteringar

Minskat bistånd får konsekvenser för barnsoldater och kvinnor

Uppsägningar väntar i biståndsvärlden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV