Radar · Politik

Mindre bistånd kan slå hårt mot världens barn

Barnrätts- och lärarorganisationer varnar för en politik som kan slå hårt mot drabbade barn.

Regeringens biståndspolitik kan få förödande effekter för barn runt om i världen varnar företrädare för barnrätts- och lärarorganisationer.

Syre har tidigare uppmärksammat att Rädda barnen gjort en analys av hur Tidöavtalet kommer att påverka barn i Sverige. Avtalet får kritik då det riskerar att bryta mot flera mänskliga rättigheter.

Nu är Rädda barnen en av de barnrätts- och lärarorganisationer vars företrädare tillsammans med forskare går ut i en gemensam debattartikel i Altinget och varnar för att regeringens nya biståndspolitik riskerar att slå hårt mot världens barn.

Regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna har aviserat att man överger traditionen att avsätta en procent av BNI till internationellt utvecklingssamarbete.

”Och det i en tid då biståndet behövs mer än någonsin. Konflikter, coronapandemin och dess efterverkningar samt den accelererande klimatkrisen gör situationen för barn i världen värre än på mycket länge” skriver debattörerna.

”Samtidigt ser vi hur fattigdom och ojämlikhet ökar. Fler barn än någonsin befinner sig på flykt och barnäktenskapen ökar” fortsätter de.

Debattörerna är mot denna bakgrund ”djupt oroade och förvånade” över signaler om att regeringen tänker avveckla flera centrala verktyg för att upprätthålla och stärka barns rättigheter.

"En förlorad generation"

De påpekar även att regeringen överväger kraftiga nedskärningar av stödet till utbildning vilket de anser vara ”extra oroande”.

De skolstängningar som följde i pandemins spår har fördjupat en redan allvarlig utbildningskris. I somras släppte Världsbanken, tillsammans med UNICEF och Unesco, en rapport som visade att 70 procent av världens tioåringar inte kan läsa eller förstå en enkel text, en kraftig ökning sedan innan pandemin.

FN:s generalsekreterare talar om av vi riskerar ”en förlorad generation”.

”Skolstängningarna har också lett till fler barnäktenskap och fler oönskade tonårsgraviditeter, något som negativt påverkar flickors och unga kvinnors möjligheter till ett bra liv. Även våld i hemmet ökade lavinartat” skriver de i artikeln.

Författarna av debattartikeln vädjar därför till regeringen att se över sina prioriteringar, ”denna gång med barnets bästa för ögonen”.

De som skrivit artilen är Pernilla Baralt, generalsekreterare Unicef Sverige, Mariann Eriksson generalsekreterare Plan International Sverige, Jon Björk tillförordnad generalsekreterare Rädda Barnen, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Åsa Fahlén ordförande Lärarnas Riksförbund, Jesper Sundewall docent i globala hälsosysten vid Lunds universitet och Stefan Swartling Peterson professor i global omställning för hälsa, Ki.

Läs mer:

Rädda barnen om Tidöavtalet: ”Skillnad på barn och barn”

UNHCR: ”Stor oro när ett land går i motsatt riktning och tar emot färre”