Radar · Migration

I dag tvångsutvisas 24-åriga Karem

Efter 11 månader i Migrationsverkets förvar fick Karem besked om tvångsutvisning i dag.

24-åriga Karem som Syre tidigare skrivit om har vid lunchtid idag blivit tvångsutvisad. Efter att ha suttit 11 månader i Migrationsverkets förvar har nätverket Nu är det nog! fått meddelanden från honom ombord på ett chartrat plan. 

24-åriga Karem* har nu varit 8 år i Sverige, varav 11 månader i Migrationsverkets förvar i väntan på utvisning. Han flydde från Egypten där ett 15-årigt fängelsestraff väntar på honom, då han är homosexuell och dömd för ”brott mot islam”. Han har också hotats till livet av sin egen familj och släkt.

Trots att det finns en skriftlig dom om brott mot islam så har Migrationsverket avslagit hans asylansökan med motiveringen att hans berättelse var ”vag och detaljfattig”. Dessutom har han inte beviljats rätt att stanna genom gymnasielagen, trots att han uppfyllde alla kriterier. Detta då migrationsdomstolen tog så lång tid på sig att hans gymnasiestudier hunnit avslutas innan hans ärende togs upp.

– Vi tycker att det är ett direkt formellt fel i rättsväsendet att det tar så lång tid. Hans möjligheter till skydd via gymnasielagen och till ett värdigt, fritt liv i Sverige har tagits ifrån honom genom sådant som han inte har kunnat styra över överhuvudtaget, säger EvaMärta Granqvist, medgrundare av nätverket Nu är det nog!.

I fredags fick de besked om att en tvångsutvising åter var på gång. Och så i dag ett kort sms med orden: ”Hej de kommer nu och hämtar mej”.

Tidigare utvisningsförsök stoppades

Ett tidigare utvisningsförsök gjordes i november, vilket Syre då skrev om. Men det blev aldrig av.

– Då försökte de genomföra utvisningen med reguljärflyg, tillsammans med vanliga passagerare. Han hade vägrat att gå på planet och när det gäller reguljärflyg kan gränspolisen inte använda tvångsmedel på samma sätt som nu, säger EvaMärta Granqvist.

Men den här gången fanns ett chartrat plan för att utvisa Karem tillsammans med flera andra egyptier som fått utvisningsbeslut. Karem berättade att han försetts med både hand- och fotboja, och som det verkar, även med en så kallad ”spotthuva”.

– Jag gissar de är angelägna om att utvisa honom nu, eftersom man inte får behålla en person i förvar i mer än ett år, en människa som inte har begått något brott, säger hon.

Innan utvisningen försökte Nu är det nog! att skriva till de flygbolag som de misstänkte skulle kunna genomföra den chartrade flygningen. Men till sist genomfördes den ändå och planet lyfte strax innan ettiden från Växjö flygplats mot Kairo. 

– Vi har också ansökt om verkställighetshinder och framfört det vi ser som nya saker som tillkommit och som gör att man inte kan verkställa tvångsutvisningen.

Bland annat handlar det om att Karem tillhör den kristna minoriteten kopter och att det de senaste åren har utförts attacker mot denna grupp.

– Karem är utsatt för så många olika typer av hot, som alla utgör olika typer av skyddsgrundande behandling. Familjens dödshot, domen om brott mot islam och så att han tillhör en kristen minoritet, säger EvaMärta Granqvist.

Vill se omprövning av beslutet

En namninsamling med en uppmaning till JO, justitiekanslern och justitieministern om att ompröva Karems beslut har i skrivande stund fått över 1200 underskrifter.

EvaMärta Granqvist berättar att nätverkets kamp för Karem inte slutar här. De har kontakt med människorättsorganisationer i Egypten via Amnesty international.

– Vi har inte gett upp hoppet. Vi kommer fortsätta arbeta med människorättsorganisationerna för att få tillbaka honom till sitt hemland, för Sverige är hans hemland efter åtta år.

Efter en färdig gymnasieutbildning och som färdigutbildad svetsare skulle han kunna bidra till Sverige om han bara fick, menar hon.

– Om man nu ska räkna människovärde i pengar.

– Under åtta år har han bara försökt att göra rätt för sig på alla sätt. Istället ser staten till att det bara blir ytterligare utgifter och ett större mänskligt lidande. Det finns inga vinnare i detta!

Sedan Syre senast skrev om fallet så har Maria Ek Oldsjö, chefsrådman på Migrationsdomstolen i Stockholm återkopplat med svar på Syres frågor. I en telefonintervju från den 22 november förra året konstaterar hon att domstolen har arbetat så snabbt man kunnat. Men domstolen jobbar med turordning och i det enskilda fallet kan det därför innebära att handläggningen drar ut på tiden ”så att en rättighet går förlorad”. Hon konstaterar också att domstolen hade målet i fyra månader, efter att det överlåtits från migrationsdomstolen i Göteborg, som har väldigt långa handläggningstider.

*Karem heter egentligen något annat

Läs mer:

Karem ska utvisas – på grund av långsam handläggning

Utvisningshotad kvar i förvar

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV