Radar · Miljö

Solpaneler avvärjde energikris i rekordvarmt Sydeuropa

 Solcellsparken Talayuela solar farm, 20 mil väster om den spanska huvudstaden Madrid.

Utbyggd solenergi kompenserade för efterfrågan på luftkonditionering i ett kokande Sydeuropa. Men en potentiell energikris hölls även stången av att den generella efterfrågan på energi varit låg ända sedan den ryska invasionen av Ukraina.

Sommarens omfattande värmeböljor i framför allt södra Europa hade kunnat ge upphov till en allvarlig energikris, när exempelvis efterfrågan på luftkonditionering ökade. Att så inte skedde var till stor del tack vare den utbyggda solenergin.

– Den högst betydande tillväxten av solenergi kompenserar i princip för de toppar som orsakas av luftkonditioneringen, säger Kristian Ruby, generalsekreterare för industrigruppen Eurelectric, till Reuters.

Spanien och Grekland hör till de länder som installerade rejält med nya solpaneler inför de förväntade prisökningarna kopplat till Rysslands invasion av Ukraina. Solenergin stod för nästan 24 procent av Spaniens el i juli i år, att jämföra med 16 procent under samma månad 2022.

Även i Italien vinner solenergin mark; Siciliens solenergiproduktion under juli var mer än dubbelt så stor som i juli 2022.

Sparsam efterfrågan hjälpte

Även om solenergin är särskilt lämpad för att klara av sommarvärmen kan den dock inte rädda dagen på egen hand. Den andra viktiga faktorn i sammanhanget är att efterfrågan på energi överlag har varit låg under sommaren, precis som den har den varit ända sedan Rysslands invasion av Ukraina. När de ryska gas- och oljeleveranserna till Europa kraftigt minskade, drog många länder åt svångremmen och ansträngde sig för att spara energi. 

Forskare är eniga om att klimatförändringarna kommer att göra värmeböljor av det slag som södra Europa har drabbats av i sommar mer frekventa och ännu allvarligare under de kommande åren, vilket ställer Europas energiinfrastruktur inför stora utmaningar.

– Våra energisystem är verkligen inte utformade för att klara sådana situationer, säger Simone Tagliapietra, forskare vid tankesmedjan Bruegel, till Reuters.

Läs mer:

IEA: Investeringar i solenergi överstiger oljan för första gången

Europa värms upp snabbast i världen

Kaliforniens dilemma – vad händer med solavfallet?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV