Radar · Miljö

Kaliforniens dilemma – vad händer med solavfallet?

Före detta guvernören Jerry Brown framför solceller vid sitt hus i Williams, Kalifornien, tidigare i vår.

I Kalifornien togs tidigt initiativ för att uppmuntra till användandet av solceller och delstaten har nu USA:s största marknad för solenergi. Men i och med att livslängden för många solpaneler börjar närma sig sitt slut uppstår frågan om dess återvinning.

Med hjälp av statliga bidrag uppmuntrades invånare i Kalifornien under början av 2000-talet att investera i solpaneler som ett led i omställningen till förnybar energi. Enligt en artikel som publicerades i tidningen Los Angeles Times tidigare i veckan har många av de solceller som då installerades en ungefärlig livslängd på 25 år och deras förbrukningstid börjar därmed lida mot sitt slut.

I artikeln flaggas för att många av dessa solceller nu börjar grävas ner tillsammans med andra sopor, vilket riskerar att förgifta grundvattnet då dessa produkter innehåller giftiga tungmetaller. Problemet illustrerar hur till synes miljövänliga lösningar för att minska beroendet av fossila bränslen kan få oförutsedda konsekvenser på sikt. 

"Ingen plan"

I ivern att övergå till förnybara energikällor togs inte frågan om hanteringen av kommande solavfall med i beräkningen, menar artikelförfattarna, ett problem som inte är unikt för Kalifornien. Enligt en artikel som publicerades på sajten Aktuell Hållbarhet 2018 saknar de flesta länder en plan för vad man ska göra med solpaneler när de slutat fungera.

– Just nu har vi ingen plan för hantering av solelavfall. Vi har ett direktiv på EU-nivå, Weee-direktivet som hanterar elektroniskt avfall, dit räknas även solpaneler. Direktivet innebär att återförsäljare på den svenska marknaden måste teckna ett avtal med ett insamlingssystem som är godkänt av Naturvårdsverket. Ofta har insamlingssystemet kontakt med det kommunala avfallsbolaget. Men man återvinner inte solpaneler separat. Det man tar hand om är glaset och aluminiumramen. De sällsynta jordartsmetaller som finns i panelerna återvinns inte i dagsläget, sa Linda Kaneryd, handläggare på Energimyndigheten, till Aktuell Hållbarhet.

Solpaneler är ofta producerade i återvinningsbart material och innehåller vissa värdefulla ämnen såsom silver och koppar. Att montera isär en solpanel för att utvinna dessa material är dock komplicerat, arbetsintensivt och ekonomiskt olönsamt.

Växande återvinningsbehov

Experter som Los Angeles Times talat med menar att konsumenter behöver få bättre information om vilka ämnen som finns i solpaneler och hur dessa bäst kan återvinnas.

– Det finns en brist på information, ekonomiska incitament och teknologiska lösningar som vi arbetar med att försöka komma åt, säger Amanda Bybee, medgrundare av företaget Solarrecycle.org, en sajt som informerar allmänheten om hur återvinningen av solpaneler fungerar. 

2016 uppskattade den globala organisationen International renewable energy agency att det då fanns 250 000 ton kasserade solpaneler runt om i världen och att antalet skulle komma att växa till 78 miljoner ton år 2050. 

– Det kommer att vara en väldigt viktig fråga inom ett par år. Därför behöver lokala myndigheter, kommuner och stater arbeta fram en plan för vad man ska göra med alla dessa solceller som kommer att vara obrukbara inom snart framtid, säger Drew Johnstone, hållbarhetskonsult till Los Angeles Times.