Radar · Inrikes

Tydligare krav på Försäkringskassan att hålla nere sjukskrivningarna

Formuleringen om att sjukskrivningstalen ska ”ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå” är tillbaka i Försäkringskassans regleringsbrev.

Sjukskrivningarna ska ligga på en låg och stabil nivå. Det nämns återigen i regeringens styrning av Försäkringskassan. 
– Det finns nog delar av regeringen och dess samarbetspartier som inte vill se lättnader i sjukförsäkringen, säger Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap.

För ett år sedan strök den förra regeringen det uttalade målet om att sjukskrivningstalen skulle ”ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå” i det regleringsbrev som styr Försäkringskassans arbete.

Det var första gången på 20 år som en regering tog bort formuleringar om att hålla sjuktalen nere. Orsaken var att ”bättre spegla de reformer” som hade införts under 2022 och som innebar större fokus på rehabilitering, uppgav den dåvarande pressekreteraren hos Arbetsmarknadsdepartementet, som styrdes av Socialdemokraterna.

Annan filosofi

Men nu har den nya regeringen återinfört formuleringen om att hålla sjuktalen nere. I regleringsbrevet står det att Försäkringskassan särskilt ska redovisa ”hur ovanstående arbete bidragit till det riksdagsbundna målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.”

– Regeringen tonar upp skrivningen om att hålla sjuktalen på en låg nivå. Det är troligen ett tecken på att man har en lite annan filosofi än den förra regeringen, säger Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet.

Nygammalt mål

Hur regleringsbreven formuleras kan ha stor effekt. Som exempel sköt avslagen på sjukpenning i höjden efter att dåvarande regeringen hade infört ett mål i regleringsbrevet år 2016 om att Sveriges befolkning skulle vara sjukskrivna maximalt nio dagar i snitt om året.

Men Ruth Mannelqvist tror ändå inte att den nya formuleringen om att hålla sjuktalen nere kommer att påverka Försäkringskassans arbete så mycket jämfört med förra året. Detta eftersom även den förra regeringen hänvisade till att Försäkringskassan skulle följa det mål om sjukförsäkringen som riksdagen tidigare beslutat om. Det beslutet, som togs 2008, handlade just om att hålla sjuktalen på en långsiktigt jämn och låg nivå. Även om den förra regeringen tonade ned detta i sitt regleringsbrev genom att inte skriva ut den formuleringen, hade de ändå nämnt riksdagsbeslutet i sitt regleringsbrev.

"Is i magen"

Ruth Mannelqvist känner däremot en viss oro över att den nuvarande regeringen kan komma att vilja riva upp de regeländringar som inneburit vissa lättnader i sjukförsäkringen ifall de ser att sjuktalen ökar. Det bygger hon på det återrappporteringskrav kring tillämpningen som finns i Försäkringskassans regleringsbrev och utifrån hur Moderaterna formulerade sig i valrörelsen, där de nämnde att det skulle löna sig att arbeta och att folk inte skulle leva på bidrag.

– Det tar lite tid innan lagändringar har satt sig. Jag önskar att regeringen har lite is i magen och låter Försäkringskassan använda sig av de nya reglerna och ser var de landar innan man ändrar igen, särskilt med tanke på att vi fortfarande lever i efterdyningar av pandemin, säger Ruth Mannelqvist.

Läs mer:

Så har sjukförsäkringen mjukats upp ”Jätteskönt”

Både plus och minus för den ekonomiska tryggheten år 2022

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV