Radar · Politik

Så mycket har Försäkringskassans avslag på sjukpenning ökat

Annika Strandhäll var socialförsäkringsminister under de år då avslagen på sjukpenning ökade med flera hundra procent.

Allt fler har svårare att få sjukpenning, vilket Syre skrivit om tidigare. Nu visar siffror från Uppdrag granskning att avslagen har ökat med 397 procent mellan åren 2014 och 2019. Värst är det i region Jämtland där avslagen ökat med hela 828 procent.

Det var efter att regeringen införde ett mål om att befolkningen i snitt skulle vara sjuka som mest i nio dagar per år, som Försäkringskassan blev allt hårdare i sin bedömning av sjukpenning.

I samband med målet om nio dagar strök också regeringen en formulering i sitt regleringsbrev till Försäkringskassan. Strykningen handlade om att Försäkringskassan skulle “ha medborgarnas förtroende och bidra till hög tilltro till socialförsäkringen”.

Regleringsbrevet är det brev som regeringen styr myndigheten med. Men i Uppdrag granskning uppger Annika Strandhäll (S), dåvarande socialförsäkringsminister, att hon inte hade kunnat förutse att bedömningarna av rätten till sjukpenning skulle hårdna, och att hon inte är nöjd med hur det blev.

Avslagen av sjukpenning har ökat med nästan 400 procent

Målet om nio dagar, strykningen i regleringsbrevet och styrningen av den dåvarande generaldirektören bidrog till att avslagen av sjukpenning sköt i höjden.

I snitt ökade avslagen med 397 procent mellan åren 2015 och 2019, enligt siffror från Uppdrag Granskning. Den region med lägst ökning i landet är region Kalmar. Men även där har det skett en ökning med 158 procent. Som mest har avslagen ökat i region Jämtland – med hela 828 procent. Där uppger ansvariga på Försäkringskassan till Uppdrag granskning att man tidigare skulle ha varit för generösa med att bevilja sjukpenning, och att de nu gör mer rättssäkra bedömningar.

Just att rättssäkerheten och kvaliteten på handläggningen skulle förklara ökningen av avslagen på sjukpenning är ett argument som Försäkringskassan ofta för fram. Men Gustaf Sjöberg, förbundsjurist på TCO rättsskydd, anser att det inte stämmer.

– Det är en lagstiftning som omöjliggör rättssäkerhet och förutsägbarhet. Man kan ta två beslut där förutsättningarna är exakt likadana, och där den ena får sjukpenning och den andra inte. Det är raka motsatsen till rättssäkerhet och förutsägbarhet, säger han till Uppdrag granskning.

I måndags ändrades en liten del av lagstiftningen, men experter säger att det behövs göras fler förändringar för att sjuka ska få en trygg försäkring. Den nuvarande lagstiftningen infördes 2008 då alliansen satt vid makten.

Läs mer:

Allt fler hotar Försäkringskassan om att begå självmord och Så har sjukförsäkringen försämrats steg för steg sedan 1970-talet och Neddragningarna fyller på statens feta plånbok (Syre 31/1-2021) 

Ensamma om att vara emot regeringens lättnad för sjuka (Syre 15/2-2021)