Radar · Miljö

Europarådet kräver stärkt miljöskydd vid väpnad konflikt

Europarådets parlamentariska församling vid första kvartalsmötet 2023 i Strasbourg.

I en ny resolution från dess parlamentariska församling uppmanas Europarådet för mänskliga rättigheter att ge miljön ett starkare skydd vid krig. En form av ekocidlag, konstaterar End ecocide Sverige.

Det var på torsdagen som Europarådets parlamentariska församling i en resolution med brett stöd konstaterade att väpnad konflikt lämnar ”djupa ärr i människors livsutrymme” och underminerar rätten till en hälsosam miljö. Samt att skadorna kan vara ”mångfacetterade, allvarliga, långvariga och oftast oåterkalleliga”.

Parlamentarikerna pekade på att det finns betydande luckor i befintliga krav på krigförande stater för att skydda miljön. De framhöll att avsiktlig, allvarlig förstörelse eller försämring av naturen kan utgöra ekocid och behöver lagstiftas emot såväl nationellt som internationellt.

Europarådets parlamentariska församling uttrycker därför starkt stöd för krav på ändrade stadgar för Internationella brottmålsdomstolen för att lägga till ekocid som ett nytt brott. Parlamentarikerna anser också att vapen som påverkar miljön oproportionerligt och gör mänskligt liv i berörda områden omöjligt ska förbjudas.

John Howell tog fram rapporten som Europarådsresolutionen bygger på
John Howell tog fram rapporten som Europarådsresolutionen bygger på. Foto: Chris McAndrew

Resolutionen och dess rekommendationer bygger på en rapport framtagen av brittiska ledamoten John Howell och antogs med bred majoritet.

– Vad vi hittade är en för närvarande väldigt svag reglering och vi behövde få nya regleringar på plats. Mycket av det här omfattas av mänskliga rättigheter, men troligen behövs en ny konvention om vi ska få grepp om det, säger Howell i en intervju på Europarådets hemsida.

”Vi hoppas att Europarådets beslut ökar chanserna att ekocid kommer in i EU:s nya miljöbrottsdirektiv”, skriver End ecocide Sverige i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Ekocidlag avgörande för att nå Parisavtalet

De vill likställa miljöbovar med krigsförbrytare

Föreningen End ecocide beviljades stöd – ledde till konflikt 

Riksdagspartier vill se internationell lagstiftning mot ekocid